Duellen – Ökar jämställdheten tillräckligt snabbt?

Debatt Lika villkor i forskarvärlden är ett återkommande debattämne. Enligt beräkningar kommer det att ta decennier innan vi når full jämställdhet mellan män och kvinnor, med dagens förändringstakt. Lektorn Qimh Xantcha och docenten Maria Abrahamsson debatterar om det är tillräckligt snabbt.

Högskolan Väst vill ta demokratiskt ansvar

Mångfald När högerpopulism och främlingsfientlighet vinner mark i Europa måste universiteten ta sitt demokratiska ansvar. Det menar Högskolan Väst som har startat en särskild satsning.

Genusglasögon saknas i studier av beredningsprocesser

Jämställdhet Det finns för lite kunskap om hur kön påverkar i beredningsprocesser. Den som existerar är sällan teoridriven och saknar ofta tillgång till relevant empiri. Det får forskningspolitiska konsekvenser, enligt en forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning som släpps i dag.

Seminariekulturen är inte hotad

Villkor Framtiden för seminarieformen hör samman med en större fråga, nämligen hur lärartiden egentligen används. Och nej, seminariekulturen är inte hotad, tvärtom har den tvåhundraåriga traditionen potential att bli en än mer väsentlig del av utbildningen.

Universitet i världens största flyktingläger

Utland I en halvöken mitt på ekvatorn i nordöstra Kenya ligger vad som länge har kallats världens största flyktingläger, Dadaab. Ett tillfälligt hem för 356 000 människor som nu har fått ett universitet.

Mycket återstår för Bologna

Undervisning Olikheterna mellan utbildningssystemen i de 47 länder som ingår i Bolognasamarbetet är mycket stora. En ny rapport från nätverket Eurydike visar att mycket återstår att göra inom Bolognaprocessen. Länderna rör sig åt samma håll men i mycket olika hastighet.

”Ställ höga krav på forskningen om forskning”

Forskning Det måste ställas höga krav på forskare som studerar sin egen bransch. Det menar Lars Geschwind, universitetslektor vid KTH, som deltog i ett seminarium kring forskning om forskning i Almedalen i somras.

Oklara regler ger oklara utslag

Etik Ett plagiatärende vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har slutat i ett frågetecken. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kan i avsaknad av riktlinjer inte avgöra om lärosätet gjort fel. Myndigheten kräver nu att regeringen klargör vad som gäller.

Pionjär för djurens skull

Porträtt Han blev vegetarian när han var 14. Vegan några år senare. Tobias Linné, doktor i sociologi, är huvudansvarig för den första kursen i ämnet Kritiska djurstudier i Sverige. Det är ett mångvetenskapligt forskningsfält på stark frammarsch internationellt. Till hösten startar också en doktorandkurs i ämnet, nu med genusvinkel.

Haikola efterlyser klarspråk om forskningsanknytning

Politik ”Heltidsstudier” och ”forskningsanknytning” är begrepp som inte stämmer med verkligheten. Det konstaterar utredaren Lars Haikola i betänkandet Högre utbildning under tjugo år.