SULF kräver ökade basanslag

Politik I sitt inspel till nästa års forskningsproposition koncentrerar sig SULF på en enda punkt, ökade basanslag. Och alla delförslag underställs en ”jämställdhetskonsekvensanalys”.

Hotade forskare söker skydd på svenska lärosäten

Akademisk frihet Göteborgs universitet är först i Sverige med att ge fristad till hotade forskare. Det internationella nätverket Scholars at Risk uppmanar nu fler lärosäten att agera för att ge syriska forskare skydd.

Nya trender för Europas lärosäten

Ledarskap Styr med värderingar och kultur! Det rådet gav norske organisationsforskaren Bjørn Stensaker till rektorerna vid Sveriges universitet och högskolor när han talade i Göteborg förra veckan.

Tekniska lärosäten har högst anseende

Kvalitet Lärosätenas anseende är i jämförelse med andra verksamheter högt och stabilt. Men skillnaderna mellan lärosätena är stora, de i topp tangerar ett anseendeindex på 90, medan de i botten ligger i närheten av index 30 på en skala från 0 till 100. Det visar en ny undersökning av TNS Sifo.

Halva SULF-styrelsen byts ut vid kongressen

Kongress Nu har valberedningen presenterat sitt förslag till SULF:s nya förbundsstyrelse. Nästan halva styrelsen byts ut, men ändå är det är en anmärkningsvärd stabilitet. Hela arbetsutskottet som består av förbundets ordförande, 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande, föreslås sitta kvar.

Huvudbyggnad Universitat de Barcelona

Forskarflykt från Spanien i krisens kölvatten

Utland Spanska universitet dräneras på kunskap när forskarna söker sig utomlands och inte hittar möjligheter att återvända. De som är kvar i Spanien jobbar under allt sämre villkor. Sker inte en vändning snart blir den ekonomiska krisens skada på forskning och utbildning svår att reparera.

Tillbaka i Spanien mot alla odds

Utland Efter fem år i Sverige lyckades Sergi Aranda återvända till Barcelona och ett av de forskningscentrum som lämnats relativt orörda i den ekonomiska krisen. Men han har kollegor runt om i världen som inte hittar något att återvända till i Spanien.