Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Universitetslärare går i pension sist av alla

Universitetslärare är den yrkeskategori där medelåldern för att gå i pension är som allra högst, visar siffror från Pensionsmyndigheten. – Många är väldigt engagerade och passionerade i det som de gör på jobbet, säger Gudrun Brattström, pensionärsmedlem i SULF.

18 maj, 2022
Linus Hellerstedt
Den genomsnittliga pensionsåldern bland universitetslärarna var 67 år, vilket är högst bland samtliga redovisade yrken.

Under förra året gick 569 universitetslärare i pension, 316 av dem var män och 253 var kvinnor, visar siffror som Pensionsmyndigheten har tagit fram med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB.

Den genomsnittliga pensionsåldern bland universitetslärarna var 67 år, vilket är högst bland samtliga redovisade yrken. Näst efter kommer läkare, psykologer samt skådespelare, musiker och konstnärer.

Männen marginellt äldre
Manliga universitetslärare som pensionerades under förra året var marginellt äldre än de kvinnliga, med en genomsnittlig pensionsålder på strax över 67 år. De kvinnliga universitetslärarna som gick i pension var i genomsnitt 66,9 år.
– Många är väldigt engagerade och passionerade i det som de gör på jobbet. Själv går jag fortfarande runt och skrotar på min institution och undervisar som återanställd på kurser ibland, säger Gudrun Brattström, en av SULF:s 2 125 pensionärsmedlemmar.

Gudrun Brattström.

Hon gick i pension från sin tjänst som universitetslektor i matematik vid Stockholms universitet 2019, som 65-åring. Det finns en etablerad kultur av att man stannar kvar inom akademin även efter pensionen, menar hon.
– Universitetsvärlden är ju på många sätt en berikande miljö, som man sätter ett värde på och som känns meningsfull. Det tror jag spelar roll för att universitetslärare jobbar länge, säger Gudrun Brattström.

Mer än ett levebröd
Staffan Hedin var universitetslektor i musikalisk gestaltning vid Örebro universitet fram till april i år, då han gick i pension.
– En kvalificerad gissning är att man ofta är väldigt engagerad i sitt arbete, det är inte bara ett levebröd utan också ett intresse. Är man forskare, även om jag inte är det, så kan det ofta vara ett kall.

Staffan Hedin.

Han valde att gå i pension i och med att hans anställning upphörde när han fyllde 68 år.
– Rent formellt slutar anställningen då, sedan vet jag kollegor som fått andra anställningar i olika former och stannat kvar. Men jag har lite hörselproblem så det var lagom att gå, säger Staffan Hedin.

När det gäller samtliga yrkeskategorier finns de allra yngsta nyblivna pensionärerna bland män inom yrkeskategorin förskolechefer, där medelåldern för pension är 63,6 år.

Bland kvinnor var den lägsta pensionsmedelåldern 63,7 år under förra året. De jobbade som fordonsmekaniker och reparatörer.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Medelåldern för pension

Medelpensioneringsålder är ett mått som Pensionsmyndigheten tar fram årligen, genom att slå samman olika data kring pensionärer, befolkningsstatistik och livslängd från Statistiska centralbyrån, SCB.

 

Siffrorna tas fram uppdelat på kvinnor respektive män.

 

Källa: Pensionsmyndigheten

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023