Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Replik: Campus på flera orter är ingen garanti för breddad rekrytering

Att ha verksamheten spridd på fler orter i samma storstadsområde är inte självklart den mest ändamålsenliga insatsen för att uppnå en breddad rekrytering. Det skriver KTH:s rektor Anders Söderholm i en replik till Nils Johansson.

27 mars, 2024
Anders Söderholm

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

För KTH är breddad rekrytering en prioriterad fråga och ingår i vårt uppdrag. De som pluggar på KTH ska vara en spegel av hur samhället ser ut. Den sociala snedrekryteringen gör att vi går miste om talanger och viktiga perspektiv – så det är både en fråga om kvalitet och demokrati att vi som lärosäte är relevanta och attraktiva för bredare grupper i samhället. Men att lägga ett campus i ett annat område är inte en garanti för breddad rekrytering vilket artikelförfattaren i debattinlägget ”Campusnedläggning drabbar breddad rekrytering” tycks tro.

Inför universitetsstyrelsens beslut (22 november 2023) om att koncentrera KTH:s verksamhet till tre i stället för fem campus gjordes omfattande analyser bland annat utifrån studentunderlag och studenternas situation vilket ger en annan bild kring breddad rekrytering vid våra campus i Södertälje och Kista.

”… det är samma andel av studenterna i Kista som vid Valhallavägen som kommer från så kallade studievana hem.”

Här är några av slutsatserna:

I Kista i hjärtat av Järva har studenterna oftast samma bakgrund som de som går på KTH Campus vid Valhallavägen i stan. Det vill säga att det är samma andel av studenterna i Kista som vid Valhallavägen som kommer från så kallade studievana hem där en eller båda föräldrarna är högskoleutbildade. Andelen kvinnliga studenter är lägre i Kista än på våra andra campus vilket förklaras av att de program som erbjuds där av tradition har svårare att rekrytera en större andel kvinnor. Det visar sammantaget att campus Kista, tvärt emot vad man kanske tror, inte bidrar till breddad rekrytering vid KTH.

”En högre andel som påbörjar en utbildning i Södertälje hoppar av eller klarar inte utbildningen.”

I Södertälje är bilden delvis en annan. Där kan KTH inte, trots en rad olika insatser, locka tillräckligt många studenter. Förra året läste omkring 500 studenter på de 1 200 utbildningsplatser som campus är dimensionerat för. Studenterna har en mer varierad bakgrund än på KTH:s övriga campus och rekryteringen i Södertälje bidrar i det avseendet till en breddad rekrytering vid KTH. Tyvärr är prestationen inte i nivå med motsvarande utbildningar vid övriga KTH. En högre andel som påbörjar en utbildning i Södertälje hoppar av eller klarar inte utbildningen och genomströmningen är också betydligt lägre. Det är dock viktigt att poängtera att de svaga prestationerna i Södertälje inte har att göra med studenternas socio-ekonomiska bakgrund utan med det faktum att samtliga behöriga antas och därmed har studentgruppen ett lägre betygsgenomsnitt.

Vår övertygelse är att ett sammanhållet campus stärker studiemiljön och möjligheten till extra stöd för de studenter som kan behöva det. Genom basårsutbildningar, samverkan med gymnasieskolan, Vetenskapens Hus och många olika insatser inom ramen för utvecklingsprogrammet Framtidens utbildning arbetar vi vidare med breddad rekrytering. Att ha verksamheten spridd på fler orter i samma storstadsområde är dock inte självklart den mest ändamålsenliga insatsen för att uppnå en breddad rekrytering.

Anders Söderholm
Rektor, KTH

Anders Söderholm

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023