Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Miljöpartiet vill se bättre villkor för studenter och lärare

Högre basanslag och bättre villkor för studenter, forskare och lärare. Så vill Miljöpartiet förändra högskolesektorn.

19 maj, 2022
Per-Olof Eliasson

Miljöpartiets talesperson i högskolefrågor, Camilla Hansén, räknar upp tre områden som partiet har ambition att förbättra. För det första behövs högre basanslag så att lärosätena själva har större möjlighet att styra sina resurser.

Fokus på det sociala
Studenterna ska ha bra förutsättningar att bedriva utbildning. Utbildningskvalitet är en sak, men partiet lägger mer fokus vid sociala aspekter på studentlivet: studenthälsa, studenters ekonomi, bostäder, socialförsäkringsvillkor och a-kassa.

Det tredje är en förbättring av forskares och lärares villkor. Högre basanslag kan bädda för anställningstrygghet, att verkligen ha tid till forskning, verkligen ha möjlighet att utveckla sina pedagogiska och didaktiska kompetenser.
– Man kan koka ner det till tillräckligt med undervisningstid generellt. Det är väldigt olika fördelat på olika utbildningar, och behoven är olika, men vi vet ju exempelvis att humaniora halkar efter och har alldeles för lite undervisningstid, säger Camilla Hansén.

Spridda forskningsmiljöer
Miljöpartiet anser att det ska finnas likvärdig utbildning med hög kvalitet över hela landet. Då behöver det också finnas motsvarande spridning av forskningsmiljöer. Någon risk för att resurserna blir för utsmetade ser inte partiet. Man har egentligen samma syn på högre utbildning och forskning som på idrott eller kultur; det behövs en bredd för att få en elit med spets.

Partiet anser också att digitalisering kan lösa många utbildningsfrågor. Digitaliseringen kan göra att studenter kan komma åt högre utbildning i hela landet, utan att behöva studera på sitt närmsta universitet.

På frågan om det behövs fler eller färre universitet svarar Camilla Hansén att hon inte har någon åsikt om antalet universitet eller var de ska ligga.
– Men lärosäten som har tillräcklig kvalitet på verksamheten eller kan skaffa sig det ska naturligtvis vara universitet. Det kan inte bli för hög kvalitet på utbildningen i landet. Eller för mycket hög utbildning.

Vill bredda
När det gäller frågan om breddad rekrytering ser inte Camilla Hansén att det handlar om att bredda sig mot nya grupper, utan om att välkomna in de människor som är väl förberedda för högre studier.
– Har du gått grundskola och gymnasium och har examen ska du vara förberedd för högre utbildning. Det är ett uppdrag som grundskola och gymnasium har, och vi vet att de inte riktigt levererar. Det handlar om att lägga ansvaret där det hör hemma. Ansvaret för bristande förkunskaper är grund- och gymnasieskolans. Däremot måste lärosäten ändå kunna ge stöd till dem som behöver det för att komma in i sina studier.

Camilla Hansén menar att dimensioneringen av utbildningar är besvärlig.
– Ofta är det ganska svårt att styra studenternas val av utbildningar med ökade anslag för fler utbildningsplatser till utbildningar som samhället behöver. Jag tror ungdomarna har ett drömyrke, och väljer utbildning efter det. Där ligger det ett stort ansvar på arbetsmarknaden och på studievägledningen att nå de unga redan i mellan- och högstadieåldern så de får kunskap om vilka yrken som finns och vilka yrken som behövs.

Hållbar forskning
Partiet ser behovet av humaniora, samhällsvetenskap och konstnärliga studier. Man menar att vi självklart ska ha en stark klimatforskning. Men det behövs mer forskning om hur vi kan få människor att vilja leva på ett mer hållbart sätt och hur den omställningen ska gå till. Där kommer samhällsvetenskap, humaniora och konst in.

Miljöpartiet anser att för en offentligt finansierad forskning är det rimligt att vi som samhälle kan tala om var man behöver mer kunskap. Men politiker får inte vara inne på de exakta frågeställningarna, eller beställa forskning som ska ge ett visst resultat.

Välkänt är att Miljöpartiet sedan länge förespråkat en generös migrationslagstiftning.
– Vi har sett problem kopplat till doktorander och forskare och nu senast att det krävs 18 månaders anställning efter doktorsexamen för att få permanent uppehållstillstånd. Men migrationslagstiftningen är otroligt komplicerad så det är inte jättelätt att gå in och föreslå ändringar. Här får lärosätena ta sin del av ansvaret för att ge tillräckligt bra anställningar under tillräckligt lång till för att man ska få uppehållstillstånd. Lärosätena har ett visst manöverutrymme som jag tycker att de verkligen ska använda, säger Camilla Hansén.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. MP:s högskolepolitik

Camilla Hansén är lärare i botten och riksdagsledamot för Miljöpartiet. Hon tog över som talesperson för högskolefrågor vid årsskiftet.

Eftersom Miljöpartiet var en del av regeringen står det bakom den senaste forsknings- och innovationspropositionen. Bland annat höjs universitetens och högskolornas anslag till forskning och utbildning på forskarnivå, en permanent ökning som fullt utbyggd innebär 900 miljoner kronor mer varje år. Miljöpartiet vill att satsningarna fortsätter framgent, och att en större del av pengarna går till basanslagen.

Miljöpartiet vill även se större satsningar inom humaniora, satsa på alternativ till djurförsök och öka antalet lärarledda undervisningstimmar. Partiet vill också satsa på framstående tvärvetenskaplig forskning inom klimat, miljö och hållbar utveckling för att motverka klimatförändringar och klimatanpassa samhället.

Partiet vill också höja studiestödet för alla studenter. För att den höjda åldersgränsen för studiemedel ska få önskad effekt vill Miljöpartiet att äldre studerande ska ges ytterligare två terminer i studiemedelssystemet.

Dessutom anser partiet att studieavgifter bör avskaffas även för internationella studenter.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023