Mobbning och trakasserier i vardagliga situationer är vanligt bland anmälningarna om hot och våld. Illustration: Robert Hilmersson

Mörkertalet är stort för hot och våld inom akademin

Arbetsmiljö Hot och våld kan vara öppet fysiskt våld eller öppna hot, men också mobbning, trakasserier eller utstötning. Universitetsläraren har läst rapporter från universitet och högskolor över konflikter och bråk. En samling tragiska berättelser om vad människor kan göra mot varandra. Vi har också träffat säkerhetschefen vid Lunds universitet Per Gustafson och professor Magnus Sverke som forskar om sociala relationer på arbetsplatsen.

Hallå där Hassan Kikhia…

Samverkan ... flykting från Syrien som har praktikplats vid Högskolan Väst, är utbildad ekonom och har doktorerat i revision i Kina. Efter examen gick hans visum ut och till Syrien kunde han inte återvända på grund av kriget så i september 2015 tog han sig till Sverige och sökte asyl.

Regionala högskolor bromsar landsbygdsflykt

Forskning Högutbildade lämnar landsbygden i högre utsträckning än andra. Men utflyttningen är inte är fullt så stor för dem som studerar vid en närliggande högskola. Och högutbildade kvinnor lämnar landsbygden i mindre utsträckning än högutbildade män.

Hallå där Martin Hell…

Undervisning ...studierektor för institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet, som vid universitetet håller i Projekt Mooc. Projektet drivs av Akademi Norr som är en samverkan mellan 13 kommuner i Norrlands inland med syfte att främja högre utbildning.

Ida Åberg, doktorand, Linköpings universitet

Ida Åbergs odling är både vetenskaplig och politisk

Porträtt När Ida Åberg gick på folkhögskolekurs i stadsodling fick hon en aha-upplevelse; odling är i allra högsta grad politik, den konkretiserar politiska åsikter till handling. Så nu skriver hon sin avhandling i stats­vetenskap om stadsodling.

Kungen och statsministern var på plats vid den högtidliga invigningen av Max IV i juni. Fullt utbyggd ska anläggningen ha kostat sex miljarder kronor.

Nyinvigda Max IV kräver nya pengar till driften

Politik ”Ljuset hittade till Lund” löd rubriken i en lokaltidning när synkotronljusanläggningen Max IV invigdes i somras. Invigningen hölls i närvaro av kungen och statsministern, den sistnämnde kostade också på sig att dra en parallell till den svenska modellen.

William Hogland, professor i avfallshantering.

William kan sopor och städar med växter

Porträtt William Hogland är professor i avfallshantering. Ett ämne han har varit med om att bygga upp inom den akademiska världen. Men inte utan motstånd. För framgången tackar han sin tävlingsinstinkt och att han är rödhårig.