Nytt managementspråk flyttar makt från forskare

Artiklar Ett managementspråk tar plats på svenska universitet. Makt flyttas från forskare och lärare till olika styrorgan. Det hävdar Per Ledin, professor vid Södertörns högskola.

EU vill modernisera syftet med högre utbildning

Villkor EU håller på att flytta fokus för högre utbildning från enbart anställningsbarhet och anpassning till arbetsmarknaden till att mera betona demokratiaspekten och sociala färdigheter.

Hallå där Hülya Basaran…

Undervisning ... adjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst som har tilldelats Guldäpplet för sina framstående pedagogiska insatser för nyanlända elever i grundskolan.

Doktorander vid Göteborgs universitet får för låg lön

Artiklar Marie Curie-doktorander vid Göteborgs universitet har löner under doktorandtrappans nivåer. Ett brott mot kollektivavtalet, menar SULF som nu bett samtliga föreningar att undersöka villkoren vid sina lärosäten.

Hallå där Christian Berggren…

Forskning ... professor i industriell organisation vid Linköpings universitet har skrivit boken Vetenskaplig publicering  –  historik, praktik och etik. Boken går igenom den vetenskapliga kommunikationens framväxt, publicerings­strategier, hur publiceringen funkar, peer review, bibliometri, oredlighet samt vetenskaplig etik och vetenskapliga ideal.

Umeå universitet valde att bjuda på oxfilé. Luleå tekniska universitet satsade på gröt.

Från oxfilé till gröt när rektorn representerar

Samverkan Ibland lyx. Ibland nästan påvert. Så kan rektors representation vid lärosätena sammanfattas. Det förekommer fina viner på kvittona, men ibland är det enklare. Som när Luleå tekniska universitet serverar gröt.