Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

”Situationen är helt oacceptabel”

Otrygga anställningar, falska gästlärare och låga löner. I december demonstrerade universitetslärare och forskare vid Universidade do Algarve i södra Portugal mot arbetsvillkoren.

25 mars, 2024
Åke Ericson
Vissa forskare har otrygga anställningar under hela sina karriärer, berättar José Moreira, ordförande för högskoleförbundet Sindicato nacional do ensino superior. ”Det kan handla om tio till tjugo år där man hoppar från kontrakt till kontrakt.”

Den 5 december 2023 samlades ett hundratal forskare och universitetslärare vid de gröna grindarna vid Universidade do Algarve på orten Faro i södra Portugal. José Moreira är ordförande för högskoleförbundet Sindicato nacional do ensino superior, Snesup, och visar hur demonstranterna marscherade över campus och fram till en gulvit fyrkantig byggnad vars kortsida pryds av en stor sjöhäst skapad av skräp.

Han var en av talarna, tillsammans med företrädare för andra fackförbund och organisationer.
– Det är upprörande och helt oacceptabelt att 90 procent av forskarna har otrygga anställningar. Vi är arga över situationen, samtidigt var det bra för oss att samlas i demonstrationen, träffa våra kollegor och diskutera gemensamma problem, säger José Moreira.

En bit bort ligger fakulteten för naturvetenskap och teknik. Här arbetar José Moreira som professor auxiliar, den första av de tre lärarnivåerna i Portugal, och doktor i kemi. Medarbetare med otrygga anställningar stannar också i löneutvecklingen, förklarar han.
– Deras lön ligger på samma nivå som för två decennier sedan. Vi har personer som går i pension nu och deras pension är lägre än minimilönen.

Livet i otrygghet är tufft, fortsätter José Moreira. Det är svårt att skaffa barn om man inte vet om man kommer att ha någon lön om ett år eller två. Stipendier och liknande inkomster ger bara rätt till miniminivån i socialförsäkringen och det är svårt att få ett banklån för att köpa bostad.

En del forskare flyttar utomlands för att överleva.
– Många har ångest och andra psykiska besvär. Vi försöker samtala med dem, de behöver prata och bli lyssnade på för att inte känna sig ensamma.

José Moreira berättar att de otrygga anställningarna framför allt är en konsekvens av finanskrisen 2008, som slog hårt mot Portugal. 2017 lanserade den dåvarande regeringen ett program mot otrygga anställningar inom den offentliga sektorn, men det har helt misslyckats när det gäller forskning, enligt honom.
– Vi protesterade utanför rektorskansliet varje vecka under flera månader för att forskare skulle integreras i den ordinarie personalstyrkan.

”Vi protesterade utanför rektorskansliet varje vecka under flera månader för att forskare skulle integreras i den ordinarie personalstyrkan.”

Sedan följde programmet specifikt riktat mot forskare som skulle förvandla stipendium till treåriga kontrakt.
– Det var ett första steg, men vi var inte nöjda eftersom det handlade om korttidskontrakt och bara gällde statliga lärosäten. Lönerna var dessutom alldeles för låga, två tredjedelar av en vanlig forskarlön.

År 2023 startade den tidigare regeringen det så kallade FCT-Tenure-programmet för att skapa 1 400 fasta anställningar för forskare och lärare till och med 2025.

Tanken är att programmet ska upprepas vartannat år.
– Det är första gången vi har ett sådant program och det är bra, men platserna är för få. Vi uppskattar att det finns mellan 5 000 och 6 000 forskare med osäkra anställningar.

Det finns också ett problem med så kallade gästlärare, fortsätter José Moreira. I Portugal finns omkring 31 000 statligt anställda universitetslärare och över 40 procent av dem är gästlärare.
– Omkring hälften är falska gästlärare, de är egentligen inte gäster, de har inget annat yrke till vardags utan de undervisar på samma sätt som vi andra lärare gör. Men de har fler föreläsningar och tjänar betydligt mindre än oss.

Anställda lärare, fortsätter han, har max nio föreläsningstimmar i veckan. Gästlärarna har allt från 14 till 20 timmar. José Moreira, som har jobbat på Universidade do Algarve i 25 år, har en nettolön på 2 400 euro, omkring 27 000 svenska kronor, i månaden. Gästlärarnas nettolön ligger på 1 000 till 1 200 euro.
– Det finns personer som jobbat under dessa förhållanden i 20 år. Bland privata lärosäten är antalet otrygga anställningar ännu högre.

Portugal är fortfarande ett av Västeuropas fattigaste länder, men har samtidigt Europas tredje snabbast växande ekonomi. Det sistnämnda är dock inget som medarbetarna inom akademin märker av, enligt Moreira.
– De låga lönerna är vårt största problem. De senaste 20 åren har vi inom akademin förlorat en tredjedel av vår inköpskraft. Vi menar att det finns utrymme att höja lönerna.

I manifestet som hänger på kontorsdörren står fackens krav listade. Det viktigaste är att få till ett nytt program för fasta anställningar för både forskare och lärare.
– Det har börjat hända saker men det går väldigt, väldigt långsamt.

Läget är för närvarande oklart. I december förra året föll den portugisiska regeringen efter korruptionsanklagelser och 10 mars (efter Universitetslärarens intervju) hölls nyval.
– Vad som händer nu beror helt på vilken regering vi får, säger José Moreira.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023