Helene Hellmark Knutsson, March for Science Stockholm

Ministern bekymrad över akademins hållbarhetsarbete

Kvalitet Lärosätena släpar efter när det gäller arbetet med hållbar utveckling. Det övriga samhället, som näringslivet, ligger före. Det säger minister Helene Hellmark Knutsson (S) som ”är väldigt bekymrad” över resultatet av UKÄS:s hållbarhetsutvärdering.

Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet

”GU har vid upprepade tillfällen brutit mot arbetsmiljölagen ”

Arbetsmiljö En ny undersökning av arbetsmiljön vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet slår fast att arbetsgivaren på en lång rad punkter har brustit i att förebygga, reda ut och förhindra konflikter. Särskilt en medarbetare har blivit utsatt, med risk för psykisk ohälsa.

Här blomstrar hantverket

Utbildning Studenter i bygghantverk och landskapsvård samsas med doktorander i nästan bortglömda tekniker. Göteborgs universitets filial i Mariestad har en av ytterst få akademiska utbildningar i traditionellt hantverk i världen.

Ny rapport konstaterar: Kontroll skapar stress

Arbetsmiljö Akademiker stressas av för mycket kontroll. Det visar en kunskapsöversikt av situationen i 34 länder genomförd av Jönköpingsprofessorn Roland Persson.

Breddat deltagande ska inte belasta lärosätena

Politik En legal bekräftelse av vad som redan pågår vid universitet och högskolor. Så sammanfattar Karin Röding, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, förslaget om ”brett deltagande i högskoleutbildning” som nu är på remiss.

Medvind för Yrkeshögskolan – utökas med 14 000 platser

Utbildning Regeringen storsatsar på yrkeshögskolan. År 2016 tillkom 2 500 permanenta utbildningsplatser som i år utökades till 6 000. I årets budgetproposition föreslår regeringen 1 100 nya platser 2018 och ytterligare 14 000 platser till år 2022.

Stor skillnad i arvode för forskare i rättegång

Artiklar Noll kronor eller 80 000 kronor, vad är rimligt att begära för ett expertutlåtande? Så olika summor begärde forskare för sina vittnesmål när Svenskt Växtskydd stämde Coop för vilseledande marknadsföring.

KI-rektor vill se filialen – besöker nu Hongkong

Utland Att Karolinska institutets Hongkong-satsning får beröm av Kinas forskningsminister bekräftar att Ming Wai Lau Centre inte bara handlar om forskning, utan om politik och handelsförbindelser.

Hallå där Pia Bergström…

Utbildning … kursledare för ”Det biblioterapeutiska arbetssättet”. Det är första gången som metoden lärs ut i Sverige inom akademin och det är Ersta Sköndal Bräcke högskola som håller i utbildningen.