SULF mötte Migrationsverket om doktoranders situation

Doktorand SULF mötte nyligen Migrationsverket för en dialog om främst utländska doktoranders situation.
– Vi vill vi ha en klarare, mer genomskinlig process för uppehållstillstånd och att den ska gå snabbare, säger Behbood Borghei i SULF:s doktorandförening, SDF.

Finansdepartementet joker i spelet om sparandet

Finansiering ”Det vet ju alla att universiteten samlar pengar på hög.” Det är en vanlig uppfattning, men hur ska lärosätena undvika att kassakistorna blir överfulla? Den ständigt pågående balansgången mellan rimliga buffertar och strategiska satsningar är komplicerad. I år tillkommer även stora behov av finansiering av forskningsinfrastruktur, samtidigt som finansdepartementet fortsätter använda myndighetskapitalet som argument mot nya resurser till akademin.

”Akademin missköter sina äldre medarbetare”

Villkor Många äldre inom akademin upplever att de godtyckligt pensioneras mot sin vilja.
– Det är synnerligen problematiskt att man inom akademin inte har öppna och tydliga riktlinjer om pensionering, säger ålders­forskaren Clary Krekula.

Duellen: Är det bra att vinster från Akademiska Hus går tillbaka till statskassan?

Artiklar Delar av anslagen till högskolan cirkulerar tillbaka till statskassan via vinster i fastighetsbolaget Akademiska Hus som ägs av svenska staten. Vissa är kritiska till detta, medan andra ser en viktig poäng med att fastighetsbolaget drivs på affärsmässiga grunder och genererar en marknadsmässig avkastning.

Ökad mobilitet kan ge högre forskningskvalitet

Kvalitet Forskare som verkar vid olika lärosäten under sin karriär skriver fler vetenskapliga artiklar och blir mer citerade. Det visar en omfattande studie av mobiliteten vid 28 svenska lärosäten.

Lektor efterfrågar ny yrkesetik för högskolan

Etik Skrota SULF:s etiska riktlinjer och inför en frågebaserad professionsetik så att läraren bättre kan möta heterogena student­grupper. Det tycker Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås. Men SULF har valt andra vägar framåt.

Oron växer hos lärarna vid Argentinas universitet

Utland Efter ett drygt år med den nya högerregeringen vid makten har besparingspaket och privatiseringar skapat ökad fattigdom och en stigande arbetslöshet i Argentina. Även statliga universitet och universitetslärare har drabbats av den ekonomiska nedgången och vittnar om svårigheter och osäkerhet inför framtiden.

Hallå där Stefan Amirell …

Forskning ... docent i historia vid Lunds universitet och ordförande i Föreningen för vetenskaplig publicering, som organiserar icke-kommersiell periodika i Sverige.