Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Utredning vill förenkla för utländska forskare att söka uppehållstillstånd

En ny utredning föreslår åtgärder för att underlätta invandring av högkvalificerade personer. Men flera problem som SULF har identifierat för forskare och studenter är fortfarande olösta, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

22 februari, 2024
Linnea Engberg
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och utredaren Ann-Jeannette Eriksson presenterar utredningen ”Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.” den 15 februari 2024.

Regeringen tog den 15 februari emot utredningsförslagen den beställt tillsammans med Sverigedemokraterna i syfte att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring men samtidigt främja invandring av högkvalificerad arbetskraft.

I dagsläget kan en utländsk person som just avslutat studier eller forskning i Sverige få ett särskilt uppehållstillstånd på ett år för att söka jobb eller starta företag. Men om denne då får en doktorand- eller forskartjänst måste hen lämna Sverige för att söka uppehållstillstånd för det.

Utredningen menar att detta är ologiskt och vill därför göra det möjligt att söka den typen av uppehållstillstånd inifrån Sverige. Man vill också att utländska forskare som har fått barn i Sverige inte längre ska behöva lämna landet med den nyfödda för att söka dennes uppehållstillstånd.

Dessa förslag är identiska med två av de tio förslag som SULF tidigare presenterat för att minska de hinder som finns för utländska studenter och forskare att verka i Sverige.
– Då är det bara åtta punkter kvar, kommenterar SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Robert Andersson

Förhandlingschef, SULF

Lägre lönekrav på forskare

För att beviljas arbetstillstånd föreslår utredningen att personen i fråga ska få en lön motsvarande minst medianlönen i Sverige, som för närvarande är 34 200 kronor. Forskare och nyutexaminerade studenter föreslås undantas från denna regel. Deras lönenivå ska i stället minst uppgå till den lägsta månadslönen enligt kollektivavtal eller praxis i branschen, alternativt till en halv medianlön.

SULF anser att ett lönegolv baserat på medianlönen i Sverige är problematiskt för att det riskerar att skapa ett slags minimilön genom lagen i stället för genom parternas förhandlingar. Men om det ändå ska införas är Robert Andersson positiv till att forskare och studenter får ett lägre lönekrav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2025.

Olösta hinder

En av punkterna på SULF:s problemlista som fortfarande står olöst är försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd. Likaså att forskare kan vara begränsade i att lämna Sverige både under sitt uppehållstillstånd och under tiden man väntar på ett nytt. Det senare problemet nämns i utredningen, men utan förslag på lösning.

Mats Persson

Utbildningsminister (L)

Utbildningsminister Mats Persson (L) skriver i ett mejl till Universitetsläraren att han är positiv till utredningens förslag och att regeringen arbetar ”för att komma åt de problem som SULF lyfter”.
”Regeringen vill ha excellent forskning och attrahera globala talanger. Det kräver bra ekonomiska villkor och att medföljande familjemedlemmar får hög livskvalitet i Sverige. Därför förbättras nu skattereglerna för utländska forskare genom sänkt expertskatt och höjt FoU-avdrag,” skriver Mats Persson.

Ytterligare utredning på gång

Robert Andersson hade hoppats på att utredningen också skulle omfatta vad regeringen och Sverigedemokraterna har aviserat i det så kallade Tidöavtalet, om ”särskilda bestämmelser för doktorander och forskare gällande möjligheten till uppehållstillstånd efter en viss tids sammanhängande anställning”.

Erik Engstrand, pressekreterare åt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), skriver till Universitetsläraren att direktiven gällande detta kommer att ingå i en separat utredning, och att ”ambitionen är att tillsätta utredningen inom kort”.

Robert Andersson konstaterar att det då kommer att dröja innan förslagen ligger klara för beslut i riksdagen.

Genom åren har SULF fått rätt gällande många av de hinder för utländska forskare som förbundet pekat ut som ologiska eller kontraproduktiva.

– Det är bra, men det går för långsamt och görs för hattigt. Därför vore det bra med en utredning som kan ta ett helhetsgrepp om frågorna, säger Robert Andersson.

Nya förslag om arbetstillstånd

Krav på lön motsvarande medianlönen i Sverige – 34 200 kronor.

Forskare och nyutexaminerade får ett lägre lönekrav. De ska inte heller behöva lämna landet för att söka nytt uppehållstillstånd för forskning eller forskarstudier.

Uppehållstillstånd till forskares nyfödda barn kan sökas inifrån Sverige.

Regeringen får rätt att utesluta yrkesgrupper från att beviljas arbetstillstånd.

Möjligheten att söka arbetstillstånd efter att ha fått avslag på en asylansökan tas bort.

Arbetsgivare blir skyldiga att anmäla om en anställning upphör.

Avgiften för uppdragsgivare till personer som jobbar utan arbetstillstånd höjs.

Läs mer i utredningen Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023