Etikprövning

Etikprövningslagens nya tillsynssystem har lett till att 17 forskare har blivit åtalsanmälda på två år. Hittills har ett fall lett till åtal. Finns det äntligen verktyg för att skydda forskningspersoner och upptäcka brott, eller har den skärpta lagen i bakvattnet av Macchiarini-skandalen bara lett till en oproportionerligt hård jakt på forskare? En sak är klar. Alla inblandade önskar bättre rättslig vägledning.