Vem blir nationell samordnare för ESS?

Att en samordnare för European Spallation Source, ESS, kommer att utses inom kort eller åtminstone i år är tämligen givet. Det står högt på listan i Vetenskapsrådets nyligen framtagna förslag till ”strategi för svensk medverkan i och värdskap för ESS”.

Forskningsproppen präglas
som väntat av corona

Klimatforskning, infrastruktur och ett rejält tillskott till Vinnova. Det tillhör satsningarna i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen som blev offentlig på torsdagen. Som förväntat präglas proppen dock mest av coronarelaterade satsningar.

Miljardrullning med oklart syfte

Utländska forskare kommer att köa för tillträde till ESS. Men vad vill egentligen Sveriges regering med den unika neutronkällan på den skånska slätten – förutom att stå för notan på ett okänt antal miljarder?
Tio år efter beslutet om svenskt värdskap för ESS är det fortfarande oklart hur driften av anläggningen ska finansieras.

Forskning ingen fråga för valaffischerna

Höghastighetståg har en given plats i den offentliga debatten. Men inte mångmiljardsatsningen ESS. Ett bevis för att forskning och högre utbildning sällan märks i hetluften inför ett val. Inte heller väljarna är intresserade.

Misstänkt maktspel när Malmö högskola fick universitetsstatus

Den 20 juni 2016 gav Region Skåne 800 miljoner kronor i bidrag till ESS. Fyra dagar tidigare kom beskedet att Malmö högskola blir nytt universitet. Vissa hävdar att universitetsstatusen var en gentjänst för bidraget till ESS. Men det förnekas av dem som var med.

ESS knyts närmare EU

Från och med 1 oktober är ESS inte längre ett svensk-danskt statligt aktiebolag, utan i stället formellt organiserat som ett så kallat ERIC, (European Research Infrastructure Consortium).