Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Regeringen satsar 3,4 miljarder på forskning i höstens budget

Budgetsatsningen på forskning och innovation innehåller bland annat en höjning av basanslagen. Positivt, men knappast en långsiktig förändring, menar SULF:s Karin Åmossa.

17 september, 2020
MarieLouise Samuelsson
tusenlappar
Den totala satsningen som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår 3,4 miljarder för forskning och innovation under 2021.

Det är otvivelaktigt positivt att regeringen satsar på forskning och högre utbildning, intrycket är att det är mer pengar än väntat till forskning med tanke på att statens kaka krymper.
Det säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa om de budgetsatsningar som regeringen hittills presenterat.
Hon betonar att det är svårt att bedöma då budgeten i sin helhet blir offentlig först på måndag.

Den totala satsningen som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår 3,4 miljarder för forskning och innovation under 2021.

Med hänvisning till att den externa, privata finansieringen minskar som en effekt av pandemin aviseras 500 miljoner som ”en särskild förstärkning” av basanslagen 2021. Dessutom föreslås en permanent förstärkning av basanslagen, 720 miljoner 2021 och från och med 2024 ska den permanenta ökningen uppgå till 900 miljoner.

Karin Åmossa
Karin Åmossa

– Det är givetvis välkommet med höjning av basanslagen, men det finns inga tecken på att den här satsningen långsiktigt kommer att ändra på obalansen mellan basanslag och externa medel. För att stoppa utvecklingen mot ett allt högre beroende av externa medel behöver regeringen permanent fördela mer resurser direkt till lärosätena än till forskningsråden säger Karin Åmossa.

Pengar till VR
Vidare får Vetenskapsrådet sammanlagt 1,1 miljarder för 2021 och forskningsfinansiärerna Forte, Formas och Rymdstyrelsen får totalt 372 miljoner för 2021.
För 2021 får Vetenskapsrådet också ett ökat anslag med 400 miljoner för forskningsinfrastruktur. Här tillkommer en tillfällig satsning med 340 miljoner till European Spallation Source ERIC (ESS).
Vetenskapsrådet får också 40 miljoner för 2021 för ”excellenscentra”, för att främja ”starka och strategiska forsknings- och utbildningsmiljöer” samt bättre möjligheter att rekrytera ”världsledande forskare”.

I det som regeringen framhåller i sin förhandspresentation finns också specifika mindre satsningar, som 2 miljoner till Linköpings universitet för att anordna forskarskola för yrkesverksamma folkhögskolelärare.
Man har också valt att framhålla en satsning på finansmarknadsforskning, som får ökning från nuvarande nivå på 30 miljoner till 40 miljoner för 2021.

I ett särskilt pressmeddelande presenteras en utökad satsning på fler lärcentrum i hela landet, med 40 miljoner för 2021.
15 miljoner tillförs 2021 för att höja kvaliteten i distansundervisningen och för perioden 2021 och 2022 satsas 15 miljoner på att förstärka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023