Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

300 miljoner extra till forskningsanläggningen ESS

ESS får ett tillskott på 300 miljoner, vilket innebär att forskningsanläggningen under 2022 tillförs sammanlagt 640 miljoner i extrapengar.

28 april, 2022
MarieLouise Samuelsson
Perry Nordeng/ESS
Enligt den nya planeringen ska ESS tas i bruk 2027, i stället för som tidigare aviserat 2025.

De 300 nya miljonerna ingår i regeringens vårändringsbudget och behovet av extra medel förklaras med pandemirelaterade förseningar.

Forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS hade redan fått ett extra budgettillskott på 340 miljoner för 2022, i den ordinarie statsbudgeten som presenterades i december.

ESS har understrukit behovet av extrapengar genom att varna för hotande likviditetskris och personalnedskärningar om inte nya pengar tillförs.

Hur de nya kostnaderna ska fördelas mellan de 13medlemsländerna är oklart,  men i ett brev till det så kallade ESS-rådet som tidningen Sydsvenskan tagit del av påpekar representanter för de två värdländerna, Sverige och Danmark,  att man redan betalat betydligt mer av byggkostnaderna än den ursprungliga överenskommelsen.

Det var vid ett besök vid anläggningen i Lund som utbildningsminister Anna Ekström (S) meddelade att ESS får nya pengar, för att ”möta ökade kostnader då färdigställandet av anläggningen har försenats på grund av pandemin”.

Enligt den nya planeringen ska ESS tas i bruk 2027, i stället för som tidigare aviserat 2025.

MarieLouise Samuelsson
Perry Nordeng/ESS

FAKTA. Vad är ESS?

European Spallation Source, ESS, är en tvärvetenskaplig och sameuropeisk forskningsanläggning som byggs i Lund.

ESS är en så kallad spallationsanläggning som bygger på världens mest kraftfulla neutronkälla.

Anläggningen beräknas vara i full drift 2027.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023