JO granskar inte Högskolan i Jönköping

Justitieombudsmannen, JO, utövar inte tillsyn över stiftelseägda Högskolan i Jönköping som nu kallar sig Jönköping University. Därför prövar inte JO Språkrådets anmälan om det engelska namnet.
Jönköping University
Att Högskolan i Jönköping numera kallar sig Jönköping University även i sin svenska kommunikation är omdebatterat. Men inget fall för JO.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet motiverar Språkrådet sin anmälan med att ”namnen på offentliga institutioner är viktiga symbolfrågor när det gäller språks status” och att högskolans stiftelseform inte är ett ”tungt argument för att man ska kunna avsäga sig ansvaret för det gemensamma språket”. Men eftersom JO bara utövar tillsyn över statliga myndigheter kommer det inte som en överraskning att anmälan inte prövas.

I sitt debattsvar  skriver rektorn Anita Hansbo att högskolan har bytt till ett engelskt namn för att tydliggöra sin internationella profil och vara enhetlig i sin kommunikation. Hon riktar kritik mot att ”Jönköping University används som ett redskap för att pröva språklagens räckvidd” och för att Språkrådet försöker ”skapa negativ medial publicitet riktad mot oss” i stället för att invänta JO:s yttrande. Språkrådet har avböjt att kommentera kritiken.

Namnbytet har även skapat debatt inom akademin eftersom det är en högskola som kallar sig university på svenska. Anita Hansbo har tidigare i Universitetsläraren sagt att det ur ett internationellt perspektiv inte är konstigt att ”lärosäten med examensrätt i forskarutbildningen och olika stora forskningsresurser kallas universitet”.

Universitetslärarens språkpolicy grundar sig på Språkrådets och TT-språkets rekommendationer och tidningen kommer därför även fortsättningsvis att använda namnet Högskolan i Jönköping.


Kategorier: Artiklar
Lärosäten: Högskolan i Jönköping