Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Visselblåsningar vid vart tredje lärosäte

Enligt den nya visselblåsarlagen har universitet och högskolor nu infört sina egna visselblåsarkanaler. Hittills har elva lärosäten tagit emot minst en anmälan via sin kanal, visar Universitetslärarens genomgång.

17 januari, 2023
Linus Hellerstedt
Elva av landets universitet och högskolor har fått in minst en anmälan via sin visselblåsarkanal. Totalt sett har 34 anmälningar inkommit mellan december 2021 och november 2022, visar Universitetslärarens genomgång.

Sedan december 2021 gäller en ny så kallad visselblåsarlag, som innebär att alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda måste ha en kanal för rapportering av missförhållanden.

Som Universitetsläraren har skrivit om tidigare gäller att dessa rapporteringskanaler skulle ha varit på plats som senast i mitten av juli 2022 hos offentliga arbetsgivare.

På gång i Jönköping
Universitetslärarens genomgång av 34 universitet och högskolor visar att samtliga nu har en visselblåsarkanal, med undantag för Högskolan i Jönköping.

Enligt lagen skulle offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda samt privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha sin visselblåsarkanal på plats i mitten av juli förra året.

Privata arbetsgivare med färre än 50 anställda har dock till 17 december 2023 på sig, vilket gör att Högskolan i Jönköping, som ägs av en privat stiftelse, har kunnat vänta med sin visselblåsarkanal, enligt Håkan Sonesson, informationssäkerhetsansvarig vid Högskolan i Jönköping.

Håkan Sonesson. Foto: Patrik Svedberg

Olika bolag
Stiftelsen Högskolan i Jönköping ingår i en koncern med sex andra bolag, bland annat Hälsohögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB och Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB.

Bara ett av dessa, Högskoleservice i Jönköping AB, har fler än 250 anställda. Därför har man sedan tidigare enbart infört en visselblåsarkanal där.

Man har dock upphandlat ett centralt system för visselblåsning där vart och ett av koncernens sju bolag ska kopplas på. Det är klart att införas vid övriga bolag under 2023.
– Vi har ett system på plats och ska publicera de här kanalerna vid vart och ett av de övriga bolagen inom en vecka eller två, säger Håkan Sonesson.

Blåst på vart tredje lärosäte
Genomgången visar att elva universitet och högskolor har fått in minst en anmälan via sin visselblåsarkanal. Totalt sett har 34 anmälningar inkommit mellan december 2021 och november 2022.

Flest har Uppsala universitet, Chalmers och Stockholms universitet, där tio, sex respektive fyra anmälningar gjorts.

SULF:s jurist Annika Wahlström är förvånad över antalet visselblåsningar.
– Med tanke på det starka skydd som redan fanns sedan innan när det gäller visselblåsning inom offentliga organisationer är 34 anmälningar på ett år något fler än vad jag hade förväntat mig, säger hon.

Annika Wahlström, SULF
Annika Wahlström.

Hon påpekar att det inte går att avgöra hur många, eller om ens någon, av dessa anmälningar i praktiken avser några missförhållanden eller inte.

Kan samarbeta
Vid Högskolan i Gävle har man ännu inte tagit emot någon anmälan. Sedan i somras har man anlitat en extern juristbyrå för att ta hand om utredningen av visselblåsarärenden. Men en jurist har nyligen rekryterats.

Enligt mejlsvaret överväger man också att samarbeta med Högskolan Dalarna om utredningar av visselblåsarärenden, så att man utreder varandras anmälningar.

Handelshögskolan i Stockholm svarar att man har en visselblåsarkanal, och att två ärenden har kommit in via denna. Man lämnar dock inte ut dessa, med hänvisning till att lärosätet inte är statligt.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Nya lagen

Kanaler för rapportering av missförhållanden ska införas. Sekretess kring visselblåsares identitet gäller.

 

Lagen är tillämplig när det som den anställde rapporterar om bedöms ha ett allmänintresse. Tidigare har det krävts att det rör sig om ett brott med fängelse i straffskalan.

 

Lagen trädde i kraft 17 december 2021. Lärosätena skulle ha upprätta interna rapporteringskanaler senast 17 juli 2022. Privata företag med färre än 50 anställda kan dock vänta till 17 december i år.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023