Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utländska studenter åter efter pandemin

Den internationella studentmobiliteten har minskat kraftigt under pandemin. Men nu är både utbytesstudenter och betalstudenter på väg tillbaka.

11 oktober, 2021
Per-Olof Eliasson

Enligt Daniel Edquist, direktör för Erasmus plus-kontoret för utbildning vid Universitets- och högskolerådet, ser myndigheten en klar minskning av studenter i de program där det går att få fram siffror.
”I Erasmus plus som är det klart största programmet är minskningen tydlig och stor i antal men ändå har förvånansvärt många med tanke på omvärldsläget kunnat genomföra sina utbyten under pandemin” skriver han i ett mejl till Universitetsläraren.
Han lägger till att i de program som är finansierade av biståndsbudgeten, Linnaeus-Palme och Minor Field Studies är minskningen ännu större.

Jonas Tosteby

Olika beroende på lärosäte
Beskeden om läget under höstterminen från de lärosäten som Universitetsläraren har varit i kontakt med skiljer sig åt.
– Vi har nu högre siffror som söker av betalande studenter än vi haft något föregående år, säger Jonas Tosteby, vice rektor för utbildning vid Högskolan Dalarna.

Pandemin har däremot hämmat utbytet av studenter via Erasmus plus.
– Det gäller också utresande studenter. Eftersom det har varit en kombination av reserestriktioner och distansstudier har endast enstaka av våra studenter deltagit i fysisk mobilitet, säger Jonas Tosteby.

Michael Oppenheimer

Michael Oppenheimer arbetar med Högskolan Dalarnas internationella studenter. Han påpekar att utbytesstudenterna har ökat till höstterminen i år.
– Vi är egentligen tillbaka på 2019 års nivå, främst är det studenter genom Erasmus plus och bilaterala avtal med andra lärosäten inom EU.

När det gäller betalstudenter är det olika utveckling för olika länder.
– En trend under pandemin är att vi haft färre studenter från Indien. Det verkar vara en direkt följd av ekonomiska svårigheter på grund av corona.

Problem med visum
Men totalt har antalet avgifts­skyldiga studenter ökat något.
– Trenden är att det kommer fler studenter från Afrika, men det var en trend redan innan.

Problemen med visum­ansökning för studenter utanför Europa fortsätter.
– Enstaka ambassader har haft svårt att erbjuda studenter tid att komma och göra intervju för att söka visum. Många studenter har också på grund av ekonomiska svårigheter betalat avgifter sent, och då är också svaren från Migrationsverket försenade, säger Michael Oppenheimer.

Richard Stenelo

Lunds universitets internationella chef, Richard Stenelo, berättar att läget inför höstterminen är bättre än hösten 2020.
– Nu har vi lite fler betalstudenter än förra hösten, det är nästan som vanligt. Men vi har haft fler återbetalningsärenden än normalt på grund av att det funnits vissa reserestriktioner och problem med att få uppehållstillstånd.
– Utbytesstudenterna är fler än förra hösten, men inte lika många som ett normalår. Minskningen beror på att vissa universitet, framför allt i Asien, Australien och Nya Zeeland har ställt in sina utbyten.

Färre reser ut
Läget för utresande studenter är däremot problematiskt.
– De är betydligt färre, eftersom flera partneruniversitet ställt in utbytena. Vi har tyvärr också haft problem med amerikanska ambassaden i Stockholm som inte kunnat utfärda visum på grund av att de har haft mycket att göra, säger Richard Stenelo.

Niclas Widtfeldt

Niclas Widtfeldt, verksamhetsstrateg vid Högskolan i Jönköping, uppger att högskolan hade en mindre dipp i antalet utbytesstudenter redan läsåret 2019/2020.
– Men hösten 2020 var antalet registrerade utbytesstudenter 298 mot 262 föregående år och i år har vi 300 registrerade.

Antalet studenter vid lärosätet som har sökt utbyte har ökat även jämfört med före pandemin. Avgiftsskyldiga studenter har en annan utveckling.
– Antalet sjönk 2019 för att fortsätta ner i och med pandemin 2020. Dock har vi återhämtat oss i stort sett på alla marknader, utom Kina, säger Niclas Widtfeldt.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. Minskade och avbrutna utbyten

Antalet utresande Erasmus plus-studenter minskade från 4 541 läsåret 2019/20 till 2 968 under förra läsåret.
I Linnaeus-Palme har de flesta beviljade fysiska utbytena ställts in sedan våren 2020.
För Minor Field Studies, MFS, har inga stipendier delats ut under 2020.

KÄLLA UHR

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023