Hallå där Anita Hansbo…

...rektor vid Högskolan i Jönköping som nu kallar sig Jönköping University.

Varför har ni bytt namn?
– Vi vill vara tydligare i vår kommunikation och ha en enhetlig avsändare både internationellt och nationellt. Vi jobbar mycket med internationalisering så då var det självklart att välja det engelska namnet över hela linjen.

Vad heter lärosätet på svenska?
– Det korrekta namnet är Jönköping University. Vi använder det som namn i all kommunikation. Stiftelsen Högskolan i Jönköping har lagt till namnet Jönköping University så att vi även kan ingå avtal i det namnet.

Hur ser du på att det kan uppfattas vilseledande att ni, trots er status som högskola, kallar er för university även på svenska?
– Jag ser namnet som helt ofarligt. Sverige har egentligen ett system för forskning och högre utbildning, men två namn, universitet och högskola. Internationellt sett är det inget konstigt med att lärosäten med examensrätt i forskarutbildningen och olika stora forskningsresurser kallas universitet.

Vill ni med namnbytet utmana åtskillnaden mellan högskola och universitet?
– Det är inget självändamål, men jag tror att det är bra om svenska lärosäten, stora som små, nya som gamla, orienterar sig mer mot omvärlden i sina jämförelser. Vi har alla olika profilering och behöver samla våra styrkor för att kunna hävda oss bättre i den internationella rekryteringen.

Fotnot: Språkrådet rekommenderar att man fortsätter använda det ­svenska namnet Högskolan i ­Jönköping i svenska texter.


Kategorier: Artiklar
Lärosäten: Högskolan i Jönköping
Anita Hansbo, rektor vid Högskolan i Jönköping.