Vård- och lärarutbildning populärast för omställning

1 136 personer fick omställningsstudiestöd för att studera på högskolan under första halvåret 2023. Vård- och lärarutbildning är populärast, visar CSN:s statistik. Men fortfarande saknas extra anslag till lärosätena.

12 oktober, 2023
Inför vårterminen 2023 sökte 23 548 personer omställningsstudiestöd, och CSN betalade ut stöd till 2 472 personer. Av dem har 1 136 personer fått stödet för att gå en högskoleutbildning.

Under första halvåret 2023 har Centrala studiestödsnämnden, CSN, betalat ut omställningsstudiestöd till 2 472 personer. Nästan hälften av dem, 1 136 personer, har fått stödet för att gå en högskoleutbildning.

Bland de olika utbildningsinriktningarna är så kallad bred, generell utbildning populärast bland omställningsstudenterna. Där räknar CSN in fristående kurser som inte kodsätts utifrån inriktning.

Vård- och lärarutbildning populärast

Utöver dessa ska nästan var fjärde av de 1 136 som fått det nya stödet för att studera på högskolan läsa antingen en vård- eller lärarutbildning. Arbetsförmedlingens senaste lista över högskoleutbildningar där chansen att få jobb efteråt är som störst innehåller också yrken som lärare, sjuksköterska och läkare.

Matematik, biologi och miljövetenskap samt fysik, kemi och geovetenskap finns bland de utbildningsinriktningar för vilka färre än tio personer har beviljats omställningsstudiestöd.

Som Universitetsläraren har skrivit om tidigare fanns inga extra pengar avsatta i årets statsbudget för lärosätena när det gäller att hantera det nya omställningsstudiestödet. SULF:s samhällspolitiska chef Karin Åmossa ifrågasatte då varför.

Karin Åmossa

Samhällspolitisk chef, SULF

Och det gör hon fortfarande, eftersom det inte heller fanns några sådana extra medel anslagna i budgeten för 2024, som presenterades i början av månaden.

– De här tusen studenterna utportionerat på olika lärosäten lär inte välta planeringen så väldigt mycket just nu. Däremot tycker jag fortfarande att om man ska göra det här, måste man höja takbeloppen för att det ska finnas plats för de här studenterna.

Kan tränga ut

Hon tror att det kan uppstå utträngningseffekter. Antingen kommer de som sökt in via omställningsstudiestöd inte in på högskolan, eller så kommer övriga sökande inte in.

– Det kan ju gå åt båda hållen. Men att det blir några som inte kommer in om man inte höjer takbeloppen och samtidigt skickar in mer folk är givet, säger hon.

Även om Karin Åmossa efterlyser finansiering är hon positiv till idén om ett omställningsstudiestöd.

– Att det ska finnas ett omställningsstudiestöd för personer som behöver ställa om och studera mitt i livet är väldigt bra. Men då behöver det också finansieras, och det inte bara på individnivå. Lärosätenas arbete måste också finansieras, säger hon.

Fler sökande i höst

Inför vårterminen 2023 sökte 23 548 personer omställningsstudiestöd, i skrivande stund har 15 858 av dem fått sina beslut från CSN. För pågående hösttermin har 24 610 personer sökt stödet. Hittills har 4 666 av dem fått sitt beslut och 1 256 har beviljats stöd.

Bland dem som fått sitt omställningsstöd utbetalt för att studera på högskolan under första halvåret av 2023 var 798 kvinnor och 338 män.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023