Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Arbete utomhus kan öka välbefinnandet

Flytta ut kontoret eller ta en promenad för att tänka eller samtala med en kollega. Det är några sätt att luckra upp formerna för inomhusarbete och stillasittande.

17 september, 2021
Anders Jinneklint
Charlotte Peterson Trojje
Charlotte Peterson Trojje

Känns det instängt på kontoret, i labbet eller föreläsningssalen efter semestern? Då kanske du kan börja göra en del arbetsuppgifter utomhus.

Adjunkten och doktoranden Charlotte Petersson Troije har tillsammans med kollegor inom forskningsprojektet StickUt Malmö listat nio arbetsmoment som kan göras utomhus (se tipsruta). Hon uppmanar andra att prova sig fram.
– Börja med att tänka efter vad du gör under en arbetsdag eller arbetsvecka. Vad skulle du kunna göra ute? Välj någon arbetsuppgift, testa och ge det en chans att hitta former för hur du kan göra – det tar tid att bryta vanor och mönster, säger hon.

Själv fick hon en aha-upplevelse på ett internat med Malmö universitet 2010. Under en promenad diskuterades forskningsidéer och kursutveckling, och hon noterade att samtalet kändes ovanligt positivt och energiskt.
– Det slog mig att jag kände ljuset och luften och började fundera på varför vi alltid var inomhus.

Blev piggare och lugnare
2017 fick hon forskningsanslag och började doktorera. I samarbete med Malmö stad inledde hon ett interaktivt forskningsprojekt där kommunanställda med kontors­arbete fick prova att jobba utomhus. I april i år publicerade hon studien Outdoor office work – An interactive research project showing the way out tillsammans med sex forskarkollegor.

Deltagarna i studien såg flera fördelar med utomhusarbete.
– Många upplevde att det gav ny energi, välbefinnande och blev både piggare och lugnare. Många lyfte fram frihet och autonomi, att det är positivt att själv kunna styra var man ska jobba. Ett tydligt resultat är också att relationer och samtal blev bättre när man möttes utomhus.

Samtidigt uttryckte flera av deltagarna skuldkänslor över att jobba ute. För att hantera detta behöver man reflektera över varför man känner så.
– Chefens inställning och ledarskapet på arbetsplatsen är viktigt. Personligen tog det mig flera år innan jag slutade känna mig lite skyldig och började se orimligheten i att det inte skulle vara arbete bara för att jag är ute, säger Charlotte Petersson Troije.

Utomhusmiljön är oförutsägbar
Hon tror att pandemin har bidragit till att fler testat nya sätt och nya platser att jobba på. Men allt går inte att göra utomhus, det kan vara bundet till ett labb eller en undervisningslokal.

Det gäller även att tänka på att utomhusmiljön är oförutsägbar – samtidigt som den kan vara stimulerande kan vädret också skapa svårigheter. Skärmarbete utomhus kräver exempelvis skugga och det gäller att inte papper blåser i väg eller blir blöta.

Själv jobbar hon numera ute varje dag, på ett eller annat sätt.
– Att promenera ute och tänka är det jag gör mest, det är beroendeframkallande. Det är lätt att tänka att man ska sitta kvar vid datorn och inte ”smita” men det tar inte många steg så börjar tankarna flöda, säger Charlotte Petersson Troije, som sedan i mars har fortsatt sina doktorandstudier vid Mälardalens högskola.

Anders Jinneklint

FAKTA. Nio sätt att flytta med sig jobbet ut

  1. Walk and talk.
  2. Utemöte. Ha möte utomhus – sittande, stående eller gående.
  3. Ta en tankegång. Gå och tänk.
  4. Utekontor.
  5. Gå ut och läs. Läs utomhus en stund för att få dagsljus.
  6. Gå ut och lär. Hitta ny kunskap i omgivningarna.
  7. Pop-ut. Flytta ut verksam­heten till olika platser.
  8. Hit och dit. Ta sällskap till och från olika aktiviteter och planera eller samtala på vägen.
  9. Utepaus. Återhämta dig utomhus.

Utförligare tips finns på www.stickutmalmo.se.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023