Universitetspersonal stöttar propalestinska protester

Vid flera svenska lärosäten har anställda ställt sig bakom de tältprotester som anordnats med anledning av kriget i Gaza. Öppna brev och namninsamlingar har överlämnats till universitetsledningar runtom i landet.

13 juni, 2024
Matilda Westermark
Via öppna brev och namninsamlingar har anställda vid flera svenska lärosäten ställt sig bakom de campusprotester som anordnats med anledning av kriget i Gaza. Bilden är från en tältdemonstration vid Göteborgs universitet.

Under en månads tid har demonstranter vid flera svenska lärosäten anordnat tältläger och andra former av propalestinska demonstrationer. Demonstranterna kräver att universiteten offentligt fördömer Israels invasion av Gaza, avbryter samarbeten med israeliska lärosäten samt erbjuder utbildningsstöd åt palestinska studenter.

På Stockholms universitet har anställda under flera veckor anordnat en namninsamling, som ställer sig bakom tältdemonstranternas krav. I början av veckan lämnades en lista med 450 underskrifter och ett öppet brev över till universitetets ledning.

En av initiativtagarna är Victor Nygren, doktorand och lärare i socialantropologi vid Stockholms universitet.
– Jag är med i ett doktorandnätverk som skapats kring Palestinafrågan, Workers and students in Swedish academia for Palestine. Andra medlemmar började dela öppna brev från sina lärosäten, så med hjälp av dem anordnade vi ett sådant även här på SU.

Victor Nygren

Doktorand och lärare i socialantropologi, Stockholms universitet

I brevet klargör man att de anställda ställer sig bakom tältlägrets krav på att redovisa för de samarbeten man har med israeliska lärosäten och att dessa avslutas. Även på Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Örebro universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet har liknande brev och listor överlämnats till respektive universitetsledning.

Flera rektorer på svenska lärosäten, däribland SU:s rektor Astrid Söderbergh Widding, har gjort klart att man inte tänker möta demonstranternas krav. Rektorerna hänvisar till att man som myndighet inte ska driva utrikespolitiska frågor. Även vikten av att främja akademisk frihet genom att inte klargöra ställningstaganden i olika konflikter, lyfts fram.

Victor Nygren hoppas att det öppna brevet möjliggör en mer öppen dialog på Stockholms universitet, något han tycker saknas i nuläget.
– Just nu säger ledningen bara “nej, vi kan inte göra någonting” och hänvisar till andra instanser som exempelvis utbildningsdepartementet. Vi vill att ledningen i stället uttrycker en vilja att påverka de som faktiskt kan ta de beslut som behöver tas och ser till att det här förs vidare uppåt i ledet.

I Uppsala överlämnades ett liknande öppet brev i maj, med 243 underskrifter från anställda. Även där finns en vilja att öppna för dialog mellan ledningen och anställda i frågan.
– Sedan start har vi krävt att universitetet ska spela en aktiv roll i att skapa öppna och säkra miljöer för dialoger i frågan. I nuläget lägger ledningen det ansvaret på enskilda forskare genom att uppmuntra dem att dela sin kunskap och expertis med allmänheten men utan att lyssna på vad forskarna faktiskt säger, säger Milan Vukašinović, forskare i grekiska vid Uppsala universitet och en av initiativtagarna till namninsamlingen.

Milan Vukašinović

Forskare i grekiska, Uppsala universitet

Milan Vukašinović säger att hans engagemang främst bottnar i två anledningar. Den ena är att visa solidaritet med de studenter och universitetsanställda som påverkats av kriget i Gaza, där många av landets lärosäten till stor del blivit förstörda.
– Det är också ett faktum att vi akademiker arbetar i en internationell kontext, något som våra arbetsgivare uppmuntrar. Vårt arbete och vår forskning delas med de lärosäten som arbetsgivaren har samarbeten med, säger han.

Kravet om att redogöra för och avbryta samarbeten med israeliska lärosäten bottnar i mångt och mycket i en vilja att vara med och påverka vad de anställdas arbete bidrar till. I nuläget är det svårt att få reda på vilka samarbeten som Uppsala universitet har med israeliska lärosäten, säger Milan Vukašinović.
– Det här ska vara offentlig information, men det har varit oerhört svårt att få klara svar, vi blir hänvisade i cirklar. Samma typ av information var i jämförelse lätt att ta fram när man bröt samarbeten med ryska lärosäten.

Milan Vukašinović fortsätter:
– Eftersom vårt arbete har en direkt, materiell koppling till arbetet vid medskyldiga israeliska lärosäten anser vi att vi har rätt att höras och involveras i frågan.

Universitetsläraren har varit i kontakt med ledningen vid de lärosäten som nämns i artikeln, men de har avböjt att kommentera.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023