Ta hjälp av AI men var öppen med det

Vi måste få bort skammen kring nyttjandet av AI, för transparens är det viktigaste verktyget för ett etiskt användande. Det menar Sonja Bjelobaba, lektor i forskningsetik vid Uppsala universitet.

28 maj, 2024

– Folk vågar inte berätta hur mycket de använder AI för att reglerna är oklara och åsikterna går isär, säger Sonja Bjelobaba.

European Network for Academic Integrity, där hon är vice ordförande, är i alla fall positivt inställd till möjligheterna med AI. Nätverkets utgångspunkt är att det inte spelar någon roll om det är en kollega eller ett AI-verktyg som hjälper en att skapa ett visst innehåll, utan huruvida hjälpen är tillåten och huruvida man uppger att man använt den.

Sonja Bjelobaba
Sonja Bjelobaba

Vice ordförande European Network for Academic Integrity

När gränserna för det tillåtna fortfarande är oklara – och kontextberoende – blir det desto viktigare att vara öppen med hur AI har använts. Grundläggande är att uppge vad man gjort, i vilket program och i vilken version av det.
– Jag brukar rekommendera doktoranderna på mina kurser att ta skärmdumpar på vad de gör så att de har belägg för det, liksom att föra forskningsdagbok, säger Sonja Bjelobaba.

På hemsidan thereisanaifor­that.com (”det finns en AI för det”) finns 12 000 verktyg samlade och antalet växer ständigt. AI kan till exempel hjälpa till att hitta, översätta och sammanfatta litteratur – men man måste själv dubbelkolla att det är sakkunniggranskat och inte från rovdjurstidskrifter. AI kan transkribera inspelat material, skapa bilder, visualiseringar, presentationer och tentafrågor.

Rättstavningsprogram är inget nytt, men AI kan även förbättra textens struktur och stil. Generellt är det etiskt säkrare att be AI föreslå förbättringar än att utföra dem, eftersom författaren själv måste bedöma kvaliteten och vara upphovsman.

Det är också generellt mer accepterat att använda AI för att jobba med egenskapat innehåll, än för att generera helt nytt innehåll att använda – till exempel låta AI skapa en sammanfattning av ens artikel, men inte skriva dess grundinnehåll. Men till och med AI-inhämtat innehåll skulle kunna användas i en artikel, så länge AI då citeras enligt konstens alla regler.
– AI kan däremot inte stå som medförfattare för AI kan inte ta ansvar, utan det är du som ansvarar för slutprodukten, säger Sonja Bjelobaba.

Använd AI på ett etiskt sätt

  • Dokumentera vad du gör.

  • Var transparent och följ eventuella regler.

  • Dela inte känslig data med AI.

  • Var medveten om AI:s svagheter.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023