Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så kan du höja kvaliteten på din undervisningsvideo

Det behöver inte vara krångligt att göra bra undervisningsvideor, menar Jonas Thorén på KTH. Han har ett antal tumregler som underlättar att komma igång. Utgångspunkten är kvalitet i medieteknik, tillgänglighet och engagemang.

17 mars, 2020
Per-Olof Eliasson
Jonas Thorén

Jonas Thorén är mediepedagog och videoproducent vid KTH och coachar lärare som vill digitalisera sin undervisning. Lärarna har ofta ett tidigare undervisningsmaterial att utgå från.
– Typsituationen som jag oftast möter är att en lärare vill spela in sig själv tillsammans med sin gamla traditionella Power­point­presentation för användning online i så kallad flipped-classroom-undervisning, säger han.

För att en sådan undervisnings­video ska vara möjlig för studenterna att ta till sig hävdar Jonas Thorén att det behövs tre typer av kvaliteter.

1. Den första är mediepedagogisk kvalitet.
– Eftersom studenterna sitter själva och tittar får du anstränga dig lite mer än när du har dem framför dig. I föreläsningssalen kan studenterna ställa frågor om de inte förstår, i en video måste du försöka förutse vilka moment som behöver förtydligas.

För att studenterna inte ska tappa koncentrationen talar erfarenheten för att undervisningsvideor inte bör vara längre än cirka tio minuter.

2. Den andra punkten är kvalitet för tillgänglighet.
– Ljudet måste vara tillräckligt bra och presentations­materialet måste anpassas efter hur studenterna tittar på videon, på sina smartphones till exempel, säger Jonas Thorén.

Här kommer vi in på den tekniska utrustningen. Det behövs inte någon avancerad teknik utan det fungerar med verktyg som alla har, en smart mobiltelefon och en vanlig dator.

Med mobiltelefonen och ett stativ kan man till exempel filma sina egna föreläsningar.
– Men använd inte den inbyggda mikrofonen, däremot kan det bli bra ljud med en vanlig handsfree om mikrofonen fästs med ett gem under hakan, säger Jonas Thorén.

För att kunna överföra exempelvis Powerpointpresentationer till video krävs ett skärminspelningsprogram för datorn. Då kan man kan spela in vad som händer på datorskärmen. Det bör också kombineras med ett program för videoredigering. Jonas Thorén rekommenderar Camtasia som innehåller båda delarna.

Ljudet måste inte vara perfekt, men det måste vara tillräckligt bra för att det ska gå att höra vad som sägs.
– Tänk på att runt 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel, säger Jonas Thorén.

För att öka tillgängligheten anser han att alla videor ska textas.
– Tänk också på att storleken på all text i din presentation bör anpassas så att den går att läsa på mobilens lilla skärm, och att längre textsjok bör ersättas med nyckelord, fler bilder, videoklipp och animationer.

3. Jonas Thoréns tredje punkt är engagerande kvalitet.
– Vem vill se nyheterna på tv i form av en statisk Powerpoint? Video är ett rörligt format, använd de möjligheterna. Du kan interagera på olika sätt med ditt skärminspelade presentationsmaterial, lägga in en intervju, eller göra en enkel animation. Bara fantasin sätter gränser.

Fotnot: Den 17 mars 2020 uppmanade regeringen lärosätena i Sverige att övergå till distansundervisning för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.
Universitetsläraren återpublicerar därför metodartiklar i ämnet digitalisering av högre utbildning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen i Universitetsläraren nr 1/2019.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023