Bevakar högskolan
Bevakar högskolan

Metod/Digitalisering

Coronakrisen har gjort att Sveriges lärosäten övergått till digital distansundervisning. Men hur går man till väga rent praktiskt? Som inspiration och vägledning hittar du här nya och gamla metodartiklar i ämnet digitalisering av högre utbildning.