Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Webbaserade symposier utan gränser för tid och rum

Många lärosäten lägger nu mer av sin verksamhet digitalt, som konsekvens av coronaviruset. Una Cunningham, professor i språkdidaktik vid Stockholms universitet, tipsar om de icke tidsbundna symposier som hon ordnar på webben varje år.
– De är så enkla att skapa att fler borde göra det, säger hon.

13 mars, 2020
Kajsa Skarsgård
Una Cunningham

Tillsammans med en kollega i Nya Zeeland anordnade Una Cunningham i december den femte upplagan av ett symposium om flerspråkighet i familjen, Intergenerational Transmission of Minority Languages Symposium. Det var det tredje i raden som var helt webbaserat och asynkront, med förinspelade forskningspresentationer och möjlighet att diskutera dem på webben.

Med cirka 18 presentationer inom ett smalt ämne och forskare från 14 olika länder – bland annat Nya Zeeland, Argentina, Singapore, Island och Marocko – var symposiet något som skulle ha varit svårt att anordna på en specifik plats eller en specifik tid på dygnet.
– Vårt symposium är inte beroende av tid och rum, presentationerna finns kvar, och symposiet är bra för miljön och ekonomiskt, säger Una Cunningham.

Peer reveiw-granskning och kommentarsfunktion
Symposiet har en grupp som peer review-granskar inkomna abstracts, vilka antingen kan bli föreläsningar på 15 minuter eller posters med till­hörande fem-minuterspresentationer. De utvalda forskarna gör sedan sina presentationer genom att enkelt spela in dem i Powerpoint eller filma sig själva med webbkameran.

Dagen då symposiet startar läggs alla presentationer upp som Youtubevideor och under dem kan åhörarna kommentera och diskutera forskningen under två veckor. Tidigare år har presentationerna publicerats på en Word­press-sida med kommentarsfunktion, likt en blogg, som tillhör den öppna tidskriften Journal of Home Language Research och publiceras av Uppsala universitet.

2019 låg symposiet i stället på Stockholms universitets hemsida och diskussionerna skedde direkt i kommentarsfälten på Youtubevideorna.
– Jag tror det spelar roll för trovärdigheten att det är ett välkänt universitet som står bakom symposiet, säger Una Cunningham.

Kommentarsfälten modereras och när symposiet avslutas efter två veckor raderas kommentarerna, för att deltagarna inte ska hämmas genom att det de skriver i en diskussion kan ligga kvar för all framtid.
– Det brukar bli en till fyra kommentarer på varje presentation, ungefär som på konferenser, säger Una Cunningham och tillägger att presentationerna också kan trigga mejlkontakt mellan olika deltagare.

Gratis att delta
Det kostar inget att medverka med presentationer eller på annat sätt delta i symposiet. För att förbättra möjligheten att sprida forskningen och för andra att använda materialet publiceras alla presentationer sedan med upphovsrättslicensen Creative Commons i den öppna databasen Figshare, där de också ges individuella DOI-länkar (digital object identifier).

Symposiet är så enkelt anordnat att Una Cunningham inte behöver särskilda medel för det utan gör det inom ramen för sin tjänst, med stöd av en webbtekniker. Det är också därför symposiet kan vara gratis, något Una Cunningham tycker är viktigt eftersom inte alla forskare inom fältet har råd att betala för att delta och inte alla som är intresserade av forskningen har möjlighet att betala för tillgång till den.
– Det fina med det hela är att det är väldigt flexibelt, oavsett om man har hundratals presentationer eller fyra, och det kan också byggas på över tid. Det jag skulle vilja göra nu är att samla de fem åren av symposier och presentera dem mer tydligt på samma ställe.

Fotnot: Den 17 mars 2020 uppmanade regeringen lärosätena i Sverige att övergå till distansundervisning för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.
Universitetsläraren återpublicerar därför metodartiklar i ämnet digitalisering av högre utbildning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen i Universitetsläraren nr 1/2020.

Kajsa Skarsgård

Gör ett enkelt webbsymposium

 

Se till att symposiet har en trovärdig institution som avsändare och hemsida.

 

Tillämpa peer review och publicera symposiet med öppen tillgång efteråt.

 

Använd de inbyggda kommentarsfunktionerna i webb- eller videoverktyget.

 

Ta vara på kunskap och webbverktyg som finns på ditt lärosäte.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023