Visselblåsare

De som upptäcker forskningsfusk känner förstås ofta en moralisk skyldighet att anmäla det. Men de som vågar slå larm riskerar att själva råka illa ut. Den egna karriären sätts på spel, det stjäl tid och det tar på krafterna att anmäla en kollega. Hur går man ens tillväga? Universitetsläraren har pratat med två visselblåsare om deras erfarenheter, en ansvarig för en visselblåsarfunktion vid ett universitet, och en utredningsledare som föreslår en ny instans till vilken enskilda individer ska kunna anmäla misstankar om oredlighet i forskning.