Alliansen fäller inte kvalitetssystemet

Politik Det har ryktats att Alliansen och Sverigedemokraterna tillsammans skulle fälla regeringens förslag till nytt kvalitetssäkringssystem. Men det visade sig felaktigt när ärendet behandlades i utbildningsutskottet i dag.

Dick Harrison, professor i historia, Lunds universitet

Vart leder Harrison-gate?

Krönikor Dick Harrison larmade om sjunkande kvalitet men kanske är bristen på förändring universitetens verkliga problem.

Högskolans kvalitetspengar omfördelas till migration

Politik Det blir inga kvalitetspengar till högre utbildning för 2016. Regeringens ökade migrationskostnader påverkar nämligen utbildningsdepartementets budget som förlorar drygt 303 miljoner. 

Fredrik Hylerstedt, studeranderepresentant i referensgruppen för nytt kvalitetssäkringssystem, Carin Renger, utredare på SKL och Harriet Wallberg, universitetskansler.

Drömmar om kvalitet på UKÄ:s konferens

Kvalitet Transparens. Pedagogisk utbildning. Uppföljning. Det fanns många förslag på hur högskolan ska nå bästa kvalitet under Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, konferens "Vi flyttar fram positionerna!".
– En förutsättning för kvalitetssäkringssystemet är att det engagerar lärarna, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Brister i forskning om sjukas väg till arbete

Forskning Forte har gjort en sammanställning av forskningen kring hur långtidssjukskrivna ska kunna återgå till arbete. Resultatet kan betraktas som ett misslyckande för denna forskning som hittills kostat 75 miljoner.

Nya trender för Europas lärosäten

Ledarskap Styr med värderingar och kultur! Det rådet gav norske organisationsforskaren Bjørn Stensaker till rektorerna vid Sveriges universitet och högskolor när han talade i Göteborg förra veckan.

Tekniska lärosäten har högst anseende

Kvalitet Lärosätenas anseende är i jämförelse med andra verksamheter högt och stabilt. Men skillnaderna mellan lärosätena är stora, de i topp tangerar ett anseendeindex på 90, medan de i botten ligger i närheten av index 30 på en skala från 0 till 100. Det visar en ny undersökning av TNS Sifo.

Fel att mäta kvalitet med publikationslistor

Karriär Ett cv med en lång publikationslista ser bra ut. Men är publikationslistans längd ett bra mått på innovationsförmåga och uppfinningsrikedom? Nej, inte enligt deltagarna i workshopen Publish and perish, arrangerad av Sveriges unga akademi.