Migrationsregler utreds för att underlätta för doktorander och forskare

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att undanröja hinder för doktorander och forskare att komma till Sverige och stanna här. Samtidigt kan kraven på utländska studenter skärpas.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och utbildningsminister Mats Persson (L) presenterade utredningsdirektivet på en presskonferens.

När regeringen i februari tog emot ett utredningsförslag för att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring, konstaterade SULF:s förhandlingschef Robert Andersson att det bara skulle lösa två av flera hinder för utländska doktorander och forskare. Han önskade därför en utredning som tar ett samlat grepp om problemen i migrationslagstiftningen för dessa grupper.

Och det är till synes vad regeringen nu har gjort.
– Det känns som att de har lyssnat på vad vi har framfört och tagit till sig rätt mycket av det, och det får vi ändå se som positivt, säger Robert Andersson.

Robert Andersson

Förhandlingschef, SULF

Utredaren är hovrättsrådet Mattias Pleiner och han har fått direktiv att föreslå ”åtgärder som förbättrar förutsättningarna för utländska doktorander och forskare att verka och stanna kvar i Sverige”. Förslagen ska presenteras senast den 9 december 2024.

Utredningsdirektivet beskriver flera av de problem som SULF redan har lyft. Till exempel kan utländska postdoks som har fått finansiering från ett svenskt forskningsråd för att forska i ett annat land en period riskera utvisning från Sverige. Ett annat problem är att försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd inte är anpassat till lärosätenas ofta korta anställningsformer.

Direktivet specificerar att utredaren bland annat ska undersöka snabbare vägar till permanent uppehållstillstånd för de som har doktorerat i Sverige – med förbehållet att det inte ska gå emot ”intentionerna med de generella kraven för permanent uppehållstillstånd”.

Utredaren ska undersöka möjligheten att söka uppehållstillstånd för forskarstudier eller forskning inifrån Sverige, liksom att härifrån byta grund för sitt uppehållstillstånd för att till exempel få ett arbetstillstånd inom relevant yrke. Han ska också undersöka när ett uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier eller forskning ska kunna ges på längre än ett år.

Medan direktiven har fokus på att lätta upp reglerna för doktorander och forskare, gäller det motsatta för studenter. Utredningen ska nämligen också stävja missbruk av uppehållstillstånd för studier, ett problem som Universitetsläraren tidigare har rapporterat om.

Robert Andersson ser en risk för att regeländringar med det syftet kan slå mot forskarstuderande, trots att problem inte upptäckts i den gruppen. Därför understryker han vikten av en särreglering för doktoranderna.

För att försvåra för personer utan verklig studieavsikt att ändå komma till Sverige genom studier, hänvisar utredningsdirektiven till förslag som Migrationsverket har lyft efter samverkan med SUHF. Det handlar bland annat om att begränsa hur mycket en student får arbeta vid sidan om studierna, öka kraven vid byte från studerandetillstånd till ett annat, och att ta bort studieavgiftsfriheten för anhörig till studerande.

Jacob Färnert, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS, tycker att förslagen går för hårt fram.
– Självklart är det bra att förhindra missbruk av studier, men vi ser en risk att detta försvårar eller avskräcker personer från att studera i Sverige. Vi får redan signaler om att den byråkrati som studenterna möter i dag är tuff, säger han.

Jacob Färnert

Ordförande, SFS

Han berättar också att SFS får många mejl av utländska studenter som i desperation hör av sig för att få tips om möjliga medel att söka för att få ekonomin att gå ihop under studierna.
– Därför ska man vara försiktig med att tumma på regler som för vissa personer är avgörande för att få ekonomin att gå runt.

Utredningen ska försöka hitta åtgärder mot de oseriösa studenterna samtidigt som de seriösa studenterna attraheras till Sverige. I stället för hårdare migrationslagstiftning menar Jacob Färnert därför att lärosätena och Migrationsverket bör fortsätta att förbättra sina egna processer för att stoppa missbruket, ett arbete som redan gett visst resultat.

Utbildningsminister Mats Persson (L) kommenterar de risker som SFS och SULF påtalar kring åtgärderna mot missbruket av uppehållstillstånd för studier i ett mejl till Universitetsläraren:
”Jag ser inga sådana risker. Tvärtom kommer regler som motverkar missbruk av systemet att underlätta för seriösa studenter som ges goda förutsättningar att stanna kvar i Sverige efter slutförd utbildning. Antagningen till forskarutbildningen ser helt annorlunda ut än antagningen för studenter på lägre nivåer” , skriver han.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023