Så mycket tjänar lärosätenas rektorer

I och med lönerevisionen för 2023 är medianlönen för en rektor vid landets universitet och högskolor 116.450 kronor i månaden. Sanne Kofod Olsen vid Kungliga Konst­hög­skolan är den enda av dem som tjänar under 100.000 kronor. Precis som förra året tjänar Lars Strannegård, rektor vid Handels­hög­skolan i Stockholm, mest.

18 september, 2023
Juliana Wiklund & Natalie Greppi
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm, och Sanne Kofod Olsen, Kungliga Konsthögskolan, är etta respektive sist på rektorernas lönelista.

Efter att utbildningsminister Mats Persson (L) signerat besluten om rektorernas nya löner för 2023 står det klart att dessa får löneökningar på mellan 2 och 3 procent jämfört med 2022 års lönenivåer.

Handelshögskolan i Stockholms rektor Lars Strannegård är, precis som vid Universitetslärarens genomgång förra året, den rektor som tjänar mest. Han har numera en månadslön på 240 210 kronor, vilket motsvarar en löneökning med 2 procent.

Just Lars Strannegårds lön bestämmer dock inte utbildningsministern över. Efter-som Handelshögskolan i Stockholm inte är statlig, sätts rektors lön av lärosätets styrelse.

Vid förra årets lönerevision var Chalmers rektor Stefan Bengtsson den som fick störst löneökning, med totalt 8,5 procent. Hans efterträdare, Martin Nilsson Jacobi, får en lön på 207 000 kronor vid tillträdet 1 september. Det gör att han tjänar näst mest av rektorerna. Inte heller hans lön sätts dock av Mats Persson, eftersom Chalmers drivs av en privat stiftelse.

Utbildningsministern skriver inte heller under lönebeskedet för Maria Knutson Wedel, rektor vid Sveriges lantbruks-universitet, SLU. Det gör ansvarigt statsråd för landsbygds- och infrastruktur-departementet. Hennes nya lön blev 127 200 kronor per månad.

Efter de båda herrarna i toppen av löneligan följer tre kvinnor. Annika Östman Wernerson, ny rektor vid Karolinska institutet sedan i mars, tjänar 146 000 kronor i månaden. Det är 4 000 kronor mindre än vad hennes företrädare Ole Petter Ottersen hade när han slutade.

Näst efter henne följer Högskolan i Jönköpings rektor Agneta Marell och Stockholms universitets Astrid Söderbergh Widding, som tjänar 145 500 respektive 133 500 kronor i månaden efter 2023 års lönerevision. Agneta Marells lön sätts inte heller av utbildningsdepartementet.

Även om tre av de fem rektorer som tjänar mest är kvinnor, är medianlönen för kvinnliga rektorer lägre än för deras manliga kollegor. För de 14 kvinnliga rektorerna vid landets lärosäten ligger den på 111 450 kronor per månad. Medianlönen för de 20 manliga rektorerna är 116 600 kronor.

De tre rektorer som har lägst lön är alla verksamma vid de konstnärliga lärosätena. Sanne Kofod Olsen, ny för i år som rektor vid Kungliga Konsthögskolan, tjänar allra minst med 99 000 kronor i månaden. Helena Wessman vid Kungliga Musikhögskolan har 101 800 kronor och Konstfacks Maria Lantz nya lön landande på 102 400 kronor.

Fotnot: Statliga högskolor och universitet lyder under utbildningsdepartementet, som anger lön för respektive rektor en gång om året. Undan­taget SLU, som lyder under landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm och Hög­skolan i Jönköping drivs via privata stiftelser. Där sätts rektors lön av styrelsen.
 

 

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023