Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Avdramatisera statistiken så lär sig studenterna mer

Genom att avdramatisera, förklara på olika sätt och ha undervisningen digitalt lyckas lektorn Mikaela Willmer överbrygga studenternas rädsla för statistik och få en hög genomströmning på kursen.

13 oktober, 2022
Kajsa Skarsgård
Illustration: Ebba Berggren
Mikaela Willmer

– Jag var själv en sån som tänkte att jag var dålig på matte. Rädslan var det enskilt största hindret, för egentligen är statistik inte så svårt, säger Mikaela Willmer som nu är lektor i medicinsk vetenskap och docent vid Högskolan i Gävle.
Hon undervisar på sjuksköterske­programmet. Där, liksom i flera andra utbildningar, är grundläggande statistik en obligatorisk kurs och en kurs som många studenter är rädda för. Mikaela Willmer ser därför till att avdramatisera statistiken för studenterna och förklara varför kursen är viktig.

”Alla undrar samma sak”
Hon visar exempel på tidningsrubriker med feltolkad statistik, pratar om vikten av att kunna tolka forskning för att ge evidensbaserad vård och kritiskt kunna granska påståenden om statistik.
– Jag säger att jag förstår om de känner panik inför statistiken eller inte vågar fråga för att de känner sig dumma, men att de kommer att se att alla undrar samma sak och att vi ska ta det lugnt och från början.

När hon sedan börjar med att gå igenom hur man räknar ut medelvärdet på åldern i klassen blir det lugnare stämning, eftersom i princip alla redan vet det. Utifrån det höjer hon sedan ribban.
Kursen består av en föreläsning, ett seminarium och en hemtenta, och sker i huvudsak digitalt. Mikaela Willmer föredrar att hålla föreläsningen på plats också, bland annat för att kunna se på studenterna när de blir till frågetecken, men viktigast är att föreläsningen finns inspelad. På så sätt kan de som vill se den flera gånger och pausa vid behov.

Visar Youtubeklipp
Under föreläsningen förklarar hon saker som normalfördelningskurva och standardavvikelse på flera olika sätt, visar roliga Youtubeklipp om det och var man kan läsa mer i kursboken.
– Folk lär sig på olika sätt, och med varje förklaring så förstår fler och fler i klassen, säger Mikaela Willmer.

Hennes klasser brukar vara på 100 personer. Det är en anledning till att hon håller det efterföljande tvåtimmarsseminariet på Zoom – att upprepa samma frågor i små grupper skulle vara för tidskrävande.
Hon kallar det för ett lågtröskel­seminarium, dit det ska kännas enkelt att komma men nyttan ska vara hög. Studenterna kan logga in och ut som de vill, men hon rekommenderar dem att läsa en forskningsartikel med medföljande frågor i förväg eftersom hemtentan kommer att vara uppbyggd på samma sätt.

Under seminariet går de igenom frågorna på artikeln tillsammans, vilket ger upphov till fler frågor från studenterna och repetitioner från föreläsningen. De som inte vill fråga inför hela klassen kan göra det i ett privat chattmeddelande.
Efter en timme brukar en del studenter känna sig nöjda och börja droppa av, andra hänger kvar under seminariets två timmar för att fråga eller lyssna.

En dag på sig för tentan
Studenterna har en arbetsdag på sig att göra hemtentan, men den förväntas bara ta två timmar. Mikaela Willmer tror inte att studenterna kommer att behöva tolka statistik under hård tidspress eller utan tillgång till hjälpmedel i sitt yrke, utan det viktiga är att testa förmågan att förstå.
– I sina svar behöver de förklara hur de tänkt och visa hur de kommit fram till sina svar.

Innan studenterna har fått tillbaka sina resultat, men efter att hon har rättat ett gäng av tentorna, lägger Mikaela Willmer ut en inspelad genomgång av tentan. Då är chansen större att fler tittar på den och själv har hon fått en uppfattning om var studenterna har fastnat och kan ta upp det i genomgången.
– Många säger att de inte är bra på matte, men sedan är de ganska bra på det och blir extremt glada. Vi har sällan mer än 10 till 15 underkända av 100 personer.

Kajsa Skarsgård

FAKTA. Gör statistiken lätt och kul att lära sig

  • Avdramatisera.
  • Börja på en låg nivå.
  • Förklara på olika sätt.
  • Ta hjälp av pedagogiska filmer.
  • Använd relevanta exempel.
  • Undvik tidspress på tentan.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023