Visselblåsare nekas prövning i Kammarrätten

Visselblåsarna i Macchiarini-affären får inget prövningstillstånd i Kammarrätten. Forskarna ville, med hjälp av Centrum för rättvisa, försvara sig mot Karolinska institutets anklagelser om forskningsfusk.

Kammarrätten i Stockholm beslutade nyligen att inte ge prövningstillstånd för de så kallade visselblåsarna och en annan KI-forskare som av KI anses klandervärda och skyldiga till oredlighet, som medansvariga när Paolo Macchiarini fälldes för forskningsfusk.
Varken KI eller Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att forskarna hade rätt att i domstol försvara sig mot anklagelserna.

De utpekade forskarna, de tre visselblåsarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio samt Katarina Le Blanc, tog då hjälp av Centrum för rättvisa för att driva fallet vidare till Kammarrätten i Stockholm. Detta eftersom man menar att KI:s beslut innehåller direkta felaktigheter samt strider mot lagen.

”Negativt för rättssäkerheten”
Men beskedet som kom från Kammarrätten i Stockholm den 21 mars är alltså att man inte kommer att pröva forskarnas överklagande.
– Kammarrättens beslut att inte pröva överklagandet är ett negativt besked för rättssäkerheten i Sverige. Det är grundläggande i en rättsstat att enskilda som pekas ut som klandervärda av myndigheter måste få möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för de tre ”visselblåsarna”, i ett pressmeddelande.

Forskarna och Centrum för rättvisa kommer nu att gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen för att överklaga kammarrättens beslut.


Kategorier: Artiklar, Forskningsfusk, Juridik