Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Visselblåsare nekas prövning i Kammarrätten

Visselblåsarna i Macchiarini-affären får inget prövningstillstånd i Kammarrätten. Forskarna ville, med hjälp av Centrum för rättvisa, försvara sig mot Karolinska institutets anklagelser om forskningsfusk.

28 mars, 2019
MarieLouise Samuelsson

Kammarrätten i Stockholm beslutade nyligen att inte ge prövningstillstånd för de så kallade visselblåsarna och en annan KI-forskare som av KI anses klandervärda och skyldiga till oredlighet, som medansvariga när Paolo Macchiarini fälldes för forskningsfusk.
Varken KI eller Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att forskarna hade rätt att i domstol försvara sig mot anklagelserna.

De utpekade forskarna, de tre visselblåsarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio samt Katarina Le Blanc, tog då hjälp av Centrum för rättvisa för att driva fallet vidare till Kammarrätten i Stockholm. Detta eftersom man menar att KI:s beslut innehåller direkta felaktigheter samt strider mot lagen.

”Negativt för rättssäkerheten”
Men beskedet som kom från Kammarrätten i Stockholm den 21 mars är alltså att man inte kommer att pröva forskarnas överklagande.
– Kammarrättens beslut att inte pröva överklagandet är ett negativt besked för rättssäkerheten i Sverige. Det är grundläggande i en rättsstat att enskilda som pekas ut som klandervärda av myndigheter måste få möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för de tre ”visselblåsarna”, i ett pressmeddelande.

Forskarna och Centrum för rättvisa kommer nu att gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen för att överklaga kammarrättens beslut.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023