Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Miljarddonationer till Lunds universitet ”för en bättre värld”

3,6 miljarder kronor har Lunds universitet samlat in under fyra år, som en del av universitetets 350-årsjubileum. Fler än 1 700 privatpersoner har bidragit.

19 mars, 2018
Björn Forsberg

De donerade miljarderna går bland annat till neurologisk forskning och en webbportal för allmänheten om nazisternas illdåd. Allt under parollen ”För en bättre värld”.
– Det är små och det är stora belopp som har kommit in, och framför allt är det många som har bidragit. Och det är hela universitetet, det vill säga forskare, fakulteter, universitetsledning och stödverksamhet som har hjälpts åt så att vi har nått det här fantastiska resultatet, säger Pia Siljeklint, chef för Donatorrelationer vid Lunds universitet.

Insamlingen startade i januari 2014 och gick i mål den 28 januari i år samtidigt som Lunds universitet avslutade sitt 350-årsfirande. Insamlingsmålet på tre miljarder kronor hade då blivit 3,6 miljarder.
– Särskilt glädjande är att fler än 1 700 privatpersoner har valt att bidra med allt från mindre donationer till gåvor i miljonklassen. Också företag och organisationer har lämnat stora bidrag. Viljan att ge visar att vi har lyckats i vår strävan att så ett frö till en kultur av givande, säger Pia Siljeklint.

Privatpersoner vill ha samhällsnytta
Namnet på kampanjen ”För en bättre värld” utgår från universitetets värdegrund om att ”vara ett universitet /…/ som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor”.
– Många av de privata donationerna handlar också om en önskan att bidra till samhällsnytta och utveckling, säger Pia Siljeklint.

Tack vare donationerna har en rad satsningar, som annars inte skulle ha blivit av, vid Lunds universitet kunnat genomföras, som exempelvis:

* Renoveringen och tillbyggnaden av Skissernas museum med ny restaurang, reception och museishop.

* Digitaliseringen av Ravensbrückarkivet som via en webbportal gör allt material fritt tillgängligt för allmänhet och forskare. Här finns upplevelser och lidanden från de som överlevde nazisternas koncentrationsläger.

* Lunds universitets stipendiestiftelse, vars avkastning möjliggör framtida stipendier till talangfulla studenter.

* Forskning. En rad stora donationer har inkommit till forskning, exempelvis till medicin och neuroområdet.

Från Karl XI till Kamprad
Donationer är inte något nytt i universitetsvärlden. Karl XI:s förmyndarregering lade grunden för Lunds universitet med hjälp av stiftelsebrev, donationsbrev och privilegiebrev. 1666 skänkte Karl XI också stora jordegendomar till universitetet och under 1700-talet donerade många lärare och professorer vetenskapliga samlingar.
Bland de donatorer som genom åren har skänkt pengar finns många kända namn. Ingvar Kamprad gav exempelvis pengar till ett designcentrum, och donerade på 1960-talet pengar till cancerforskningen vid Lunds universitet i sin mors namn.

Förvaltar över tio miljarder
Även Uppsala universitet startades med hjälp av en stor kunglig donation.
Efter reformationen hade mycket av undervisningen vid Uppsala universitetet dött ut. Då återupprättade den lutherske kungen Gustav II Adolf universitet eftersom han ville bygga stormakten Sverige även med intellektuella medel. Viktiga ämnen var statsvetenskap och historia. 1624 donerade Gustav II Adolf de Gustavianska arvegodsen, cirka 400 gårdar och torp med skogar och åkrar i Uppland och Västmanland.

De senaste åren har Uppsala universitet varje år fått mer än 100 miljoner kronor årligen i bidrag från ”privata stiftelser, fonder och ideella föreningar”.
– Det finns nu över 600 stiftelser och det sammanlagda förvaltade kapitalet som Akademiförvaltning förvaltar överstiger tio miljarder kronor, uppger Thomas Fredengren, som arbetar med frågor om fundraising vid Uppsala universitet.

De pengar som kommer in i form av donationer används till en mängd olika ändamål. Thomas Fredengren nämner exempelvis stipendier till studenter som kommer från Kina. Ofta går också pengarna direkt till forskare.
­– Många av de donationsärenden där vi från universitetsförvaltningen hjälper våra forskare, går till medicinsk forskning. Ett exempel är den onkolytiska virusfonden där man tack vare donationer kunnat sätta igång en fas 1-studie av en ny cancerbehandling för neuroendekrina tumörer.

Göteborgs universitet uppger att man årligen får flera hundra miljoner kronor i donationer.
Men det är inte alla universitet som får stora donationer. Örebro universitet har exempelvis inte fått någon donation de senaste tre åren.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023