Avtal vid LTU undertecknades av obehöriga

Juridik 40 procent av de kontrollerade avtalen för 2016 vid Luleå tekniska universitet hade skrivits under av en ”icke behörig ”. Det visar en stickprovskontroll som universitetet har gjort och som har redovisats för styrelsen.

Studenter utanför Lunds universitet

Professorer kräver: Gör om prorektorsvalet i Lund

Ledarskap Valet av prorektor måste göras om. Det anser en majoritet av professorerna vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som i en skrivelse till styrelse och ledning protesterar mot hur valet genomförts.

Sjuka doktoranders rättigheter varierar stort

Doktorand Doktoranders rätt till förlängning efter sjukfrånvaro tolkas olika över hela landet, och inom lärosäten. SULF:s doktorandförening, SDF, satsar nu på att få en mer jämlik tillämpning av reglerna.

Camerino får nytt liv efter jordbävningen

Utland 26 oktober 2016 kunde ha varit en kväll som alla andra. Det blev i stället kvällen när ett rejält jordskalv förstörde stora delar av det medeltida universitetet i italienska Camerino. Men personalens vilja att få allt att fungera igen har gett lärosätet ett nytt liv.

Befordrade professorer tvistefråga i akademin

Karriär Karolinska institutet är det lärosäte som har störst procentuell andel av sina professorer tillsatta i öppen konkurrens. Störst andel lektorer som har befordrats till professor har Malmö högskola. Och det finns många åsikter om vad som är bäst. tvistefråga i akademin