Studentrekrytering

Det handlar om att anpassa ämnesinnehållet och kursformatet i sitt utbildningsutbud för att komma i synk med samhället i dag. Det handlar också om hur man når ut till nya grupper av unga människor, med målet att lärosätets studentpopulation ska spegla mångfalden i samhället. Universitetsläraren har pratat med personer som jobbar med, eller forskar om, studentrekrytering och hur studenter ser på sina val.

Studentrekrytering med sikte på ökad mångfald

Student Att jobba med studentrekrytering är så mycket mer än att stå på mässor och dela ut flyers. Många lärosäten lägger omfattande resurser på att jobba strategiskt med olika utmaningar vad gäller att skapa attraktiva utbildningar, marknadsföra dessa och åstadkomma mångfald i studentpopulationerna.

Den svenska modellen är attraktiv internationellt

Student Det korta avståndet mellan studenter och världsframstående forskare, är en styrka som Lennart Johansson gärna lyfter fram i marknadsföringen av Sverige som destination för internationella studenter.

Höga antagningspoäng ger utbildningar prestige

Student Många elever och studenter bär på ryggsäckar med förväntningar och traditioner hemifrån. Det kan exempelvis vara målet att bli antagen till en utbildning som är så svår som möjligt att ta sig in på. Utbildningarnas format spelar också roll i valet, där program ofta är mer attraktivt än fristående kurs.