Studentrekrytering

Det handlar om att anpassa ämnesinnehållet och kursformatet i sitt utbildningsutbud för att komma i synk med samhället i dag. Det handlar också om hur man når ut till nya grupper av unga människor, med målet att lärosätets studentpopulation ska spegla mångfalden i samhället. Universitetsläraren har pratat med personer som jobbar med, eller forskar om, studentrekrytering och hur studenter ser på sina val.