”Högskolan tycks ha klarat pandemin relativt väl”

Utbildning Minskad undervisningskvalitet enligt studenterna, försämring för doktorander och svårare att samla in forskningsdata. Men trots allt tycks universitet och högskolor efter omständigheterna ha klarat pandemin väl så här långt, enligt UKÄ:s andra pandemirapport.

Sanna Wolk på SULF:s kongress 2021.

Bra arbetsvillkor viktigaste frågan för SULF:s nya ordförande

Kongress Juristen Sanna Wolk är SULF:s nya förbundsordförande. Hon valdes av kongressen på fredagen. Den nytillträdda ordföranden vill kämpa för bättre arbetsförhållanden för universitetslärare och forskare – och se till att den frågan diskuteras brett i media.

Utbrett missnöje med lönesättande samtal

Villkor En stor del av de medlemmar som har svarat på SULF:s enkät är missnöjda med sin senaste lönerevision. Hälften har fått sin nya lön via lönesättande samtal.

Lärosätenas utköp av personal nästan tredubblade

Villkor Kostnaden för utköp med avgångsvederlag ökar kraftigt vid högskolor och universitet. På sju år med 30 miljoner kronor. Mest har Karolinska institutet och Malmö universitet ökat sina kostnader.