Mats Ericson: Arbetsmiljölagen ger anställda inflytande

Villkor De som arbetar ska självklart själva vara med och bestämma över sina arbetslokaler och sin arbetsmiljö. Det gäller att ha en så öppen process som möjligt för att fånga upp de anställdas åsikter. Ofta kan det betyda en mix av olika lösningar eftersom människor är olika. Det säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

Arkitekturhögskolan

”Akademiska hus har tagit ut överhyror”

Politik Att regeringen ska dra in 6,5 miljarder från Akademiska hus har väckt starka känslor inom akademin. – Det är ett kvitto på att Akademiska hus tagit ut överhyror, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.

Fackförbund vill säkra hög kvalitet i all utbildning

Kvalitet Låt proffsen vara proffs. Det är ett av budskapen i en nationell utbildningsstrategi som bland annat SULF står bakom. Där uppmanas också staten att ägna sig mindre åt detaljstyrning.

Vetenskapsrådet vill ha tydligare forskningssamarbeten

Forskning Mer pengar till färre forskare. Struktur för nationella forskningsprogram. Utredning för att avgöra om finansiärerna är för många. Det är några av förslagen i Vetenskapsrådets rapport ”Vägval för framtidens forskningssystem. Mål och rekommendationer”.

Att rätta mun efter matsäcken

Debatt Malmö högskolas forskning är gravt underfinansierad. Det skriver högskolans vikarierande rektor och vicerektor i en replik till professorskollegiet.

Ökad internationalisering märks i SULF-motioner

Kongress Den allt större internationaliseringen i högskolan sätter spår i motionerna till SULF:s kongress 19–20 november. Många motioner handlar om vikten av större mångfald, både i förbundet och på lärosätena.

Kan svensk life science resa sig ur askan?

Forskning På bara några år försvann tiotusen jobb inom life science-näringen. Den storindustri som skapat välstånd och fostrat generationer av forskare har ersatts av nedsläckta laboratorier, småföretag och frilansar. Kan de skapa ett nytt life science-mirakel? Omöjligt är det inte.

Nytt pensionsavtal klart för yngre medlemmar

Villkor SULF-medlemmar som arbetar inom det statliga avtalsområdet har nu fått ett nytt pensionsavtal. Det gäller alla medlemmar som är födda 1988 och senare. Avtalet träder i kraft vid årsskiftet.

Seminariekulturen är inte hotad

Villkor Framtiden för seminarieformen hör samman med en större fråga, nämligen hur lärartiden egentligen används. Och nej, seminariekulturen är inte hotad, tvärtom har den tvåhundraåriga traditionen potential att bli en än mer väsentlig del av utbildningen.