Doktorandtid får räknas vid ansökan om medborgarskap

Villkor Att få tillgodoräkna sig tiden som doktorand när man vill bli svensk medborgare är mycket svårt. Men en ny dom visar att det finns en möjlighet. SULF driver nu ett liknande ärende för en medlem som bott åtta år i Sverige.

Förstärk inte bilden av akademins underdogs

Debatt När professor Jens Birch lyfter fram doktorandtiden som utmärkt för att bli förälder sätter han omedvetet fingret på en tvetydighet som präglar synen på doktorander.

Campus Borlänge vid Högskolan Dalarna.

Planerad flytt skapar oro i Borlänge

Politik Högskolan Dalarnas ledning vill utreda om det är möjligt att lägga hela verksamheten i Falun. Förslaget har väckt starka reaktioner, framför allt från politiker i Borlänge.

Huvudbyggnad Universitat de Barcelona

Forskarflykt från Spanien i krisens kölvatten

Utrikes Spanska universitet dräneras på kunskap när forskarna söker sig utomlands och inte hittar möjligheter att återvända. De som är kvar i Spanien jobbar under allt sämre villkor. Sker inte en vändning snart blir den ekonomiska krisens skada på forskning och utbildning svår att reparera.

Tillbaka i Spanien mot alla odds

Utrikes Efter fem år i Sverige lyckades Sergi Aranda återvända till Barcelona och ett av de forskningscentrum som lämnats relativt orörda i den ekonomiska krisen. Men han har kollegor runt om i världen som inte hittar något att återvända till i Spanien.

”Pengarna borde återföras till akademin”

Debatt Pengarna som tas ut ur Akademiska hus borde återinvesteras i forskning och högre utbildning. Det skriver SULF:s chefsutredare Karin Åmossa i en replik till statssekreterare Anders Lönn.