SULF:s styrelse vill avveckla sektionerna

Kongress SULF:s styrelse vill att förbundets sektioner avvecklas. Det är det mest kontroversiella förslaget i propositionerna till årets kongress. Dessutom föreslås ett program för mer konkurrenskraftiga löner.

SULF tar Örebrofall om sexuella trakasserier till domstol

Arbetsmiljö Den kvinnliga professor som 2017 anmälde en manlig kollega för sexuella trakasserier fick inte en rättmätig utredning och utsattes för repressalier av Örebro universitet. Det menar SULF som nu stämmer lärosätet för brott mot diskrimineringslagen.

Örebro universitet

Uppsägning av Örebroprofessor ogiltigförklaras

Villkor Uppsägningen av en kvinnlig professor vid Örebro universitet ogiltigförklaras, det slår Arbetsdomstolen fast i en dom. Lärosätet ska betala ett skadestånd på 75 000 kronor till professorn.

Olika villkor för professorer inom Svenska Akademien

Villkor Andelen professorer blir allt större i Svenska Akademien. Men de professorer som är ledamöter har olika villkor för uppdraget från sina arbetsgivare. Full lön till professor Jayne Svenungsson från Lund. 20 procents löneavdrag för professor Tomas Riad från Stockholms universitet.

Utbrett missnöje bland Sveriges professorer

Arbetsmiljö En ny enkät om professorernas arbets­situation visar ett alarmerande resultat.
– Många som svarat på enkäten anser att systemet krackelerar – de har inte tid att utföra sina grundläggande uppgifter, säger Carina Keskitalo, ordförande i SULF:s professorssektion.

Lurad av Statens pensionsverk – får tusentals kronor lägre pension

Villkor Tidigare universitetsadjunkten Anders Larsson trodde att han skulle få en väl tilltagen tjänstepension och sade upp sig i förtid. Men då fick han besked att pensionen sänkts med 7 600 kronor i månaden.
– Att jag blev lurad av Statens tjänstepensionsverk gör att jag får en mycket lägre levnadsnivå, säger Anders Larsson.

Robert Andersson, Eva Åkesson

Rektorer vill behålla postdokstipendier

Villkor SULF och Naturvetarna kräver att postdokstipendierna avskaffas – men rektorerna är inte lika övertygade. Stipendierna ger fler personer möjlighet att forska och bidrar till internationalisering, menade Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska institutet, på seminariet Forskning i statens tjänst – men utan anställning på onsdagen i Almedalen.