Från inbördeskrig till livet som doktorand

Porträtt Mohamed Al-Sabri bytte inbördeskrigets vardag mot ett forskarstipendium i Sverige. Fyra år senare är han doktorand vid Uppsala universitet och känner sig trygg, även om resan mot drömmen om ett nytt liv är långt ifrån över.

Manifestation på Götaplatsen i Göteborg

Akademiker demonstrerade mot utlänningslagen

Villkor Ett par hundra personer samlades på lördagen på Götaplatsen i Göteborg i en demonstration mot den nya utlänningslagen.
– Ändringen har skapat en extrem osäkerhet för doktorander från länder utanför EU, sade Elin Malmgren, ordförande för doktorandsektionen på Chalmers studentkår.

Nytt förslag om uppehållstillstånd

Villkor Regeringen föreslår att utländska medborgare med uppehållstillstånd för arbete ska kunna söka uppehållstillstånd för forskar­­studier utan att lämna landet.

Utköp av anställda utan rättslig mall

Finansiering Hur generös arbetsgivaren är vid utköp med avgångsvederlag av anställda varierar mellan lärosätena, visar Universitetslärarens granskning. Några enhetliga regler för vad som gäller vid utköp finns inte.

Obalans mellan kvinnor och män inom europeisk forskning

Jämställdhet Som helhet råder en obalans i Europas länder mellan andelen kvinnliga och manliga forskare i flera avseenden. Proportionen kvinnor respektive män bland europeiska doktorander är däremot mer jämbördig, visar en rapport från EU-kommissionen.