Symboler för jämställdhet 50-50

Ny studie: Så kan kvinnliga professorer bli fler

Jämställdhet Att ha en specifik enhet eller ansvarig person som arbetar med jämställdhet eller mångfald ger effekt på andelen kvinnliga professorer, visar en nordisk forskningsstudie.

Oenighet om ny Pan-process i Lund

Juridik Lunds universitet har gjort om sin process för ärenden i personalansvarsnämnden. Den anställde får numera inte närvara när nämnden fattar beslut om avsked eller uppsägning. Adam Brenthel, ordförande för Saco-S i Lund, är kritisk. – Varför ska man ändra på en välfungerande process?

Omställningens effekter på lärosätena en komplex fråga

Undervisning Synen på vad som verkligen förändrats i lärosätenas undervisning i och med pandemin tycks delad. Å ena sidan har erfarenheterna och de potentiella möjligheterna ökat, å andra sidan är det oklart hur stora förändringarna är i praktiken. Det visar Universitetslärarens enkät.

Foto: Ulrika Bergfors

Facket kritiskt till Umeå universitets gigjobb

Villkor Umeå universitet har börjat annonsera ut så kallade intermittenta anställningar, alltså tjänster som omfattar noll procent av en heltid. Det är ett oskick anser SULF.

Hjälp! Min student är en AI

Etik Bästa sättet att motverka AI-författade texter är kanske att plocka fram lärarens analoga verktygslåda

Akademianställda saknar stöd från arbetsgivaren efter hot och våld

Arbetsmiljö Mer än 60 procent av de akademianställda som blivit utsatta för hot och våld på jobbet anser sig inte ha fått tillräckligt stöd från arbetsgivaren. Vid övriga myndigheter är motsvarande andel 31 procent, visar en undersökning från Fackförbundet ST.