Akademiskt lärarskap klättrar högre på agendan

Utbildning När Sveriges största konferens om högskole­pedagogiskt utvecklingsarbete hölls i okto­ber stod det akademiska lärarskapet i fokus. SULF har växlat upp sitt politiska arbete i frågan och flera pågående utredningar kan bidra till att höja under­visningens status.

SULF tar Örebrofall om sexuella trakasserier till domstol

Arbetsmiljö Den kvinnliga professor som 2017 anmälde en manlig kollega för sexuella trakasserier fick inte en rättmätig utredning och utsattes för repressalier av Örebro universitet. Det menar SULF som nu stämmer lärosätet för brott mot diskrimineringslagen.

Tomt klassrum

Kvalitetsmiljoner har inte givit mer lärarledd tid

Kvalitet Varför ökar inte den lärarledda tiden i högskolan trots regelbunden ökning av resurser? Beror det på hur nya resurser används eller på att urholkningen gör det omöjligt att ”komma ifatt”?

Levipriset till SULF:s ordförande Mats Ericson

SULF SULF:s ordförande Mats Ericson har tilldelats årets Levipris, som är Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris. Levipriset instiftades 2004 för att stimulera och utveckla utbildning om arbetsmiljö vid tekniska högskolor och universitet. Mats Ericsson är professor vid KTH och får priset för sitt sätt att skapa entusiasm för och undervisa kring arbetsmiljö för teknologerna.

Örebro universitet

Uppsägning av Örebroprofessor ogiltigförklaras

Villkor Uppsägningen av en kvinnlig professor vid Örebro universitet ogiltigförklaras, det slår Arbetsdomstolen fast i en dom. Lärosätet ska betala ett skadestånd på 75 000 kronor till professorn.

Utbrett missnöje bland Sveriges professorer

Arbetsmiljö En ny enkät om professorernas arbets­situation visar ett alarmerande resultat.
– Många som svarat på enkäten anser att systemet krackelerar – de har inte tid att utföra sina grundläggande uppgifter, säger Carina Keskitalo, ordförande i SULF:s professorssektion.

De föreslås representera SULF nästa kongressperiod

Kongress Valberedningen har inför SULF:s kongress i november lämnat förslag på den nya förbundsstyrelsen. Universitetsläraren har frågat två som kandiderar för nyval till styrelsen om deras syn på fackligt arbete.

Lurad av Statens pensionsverk – får tusentals kronor lägre pension

Villkor Tidigare universitetsadjunkten Anders Larsson trodde att han skulle få en väl tilltagen tjänstepension och sade upp sig i förtid. Men då fick han besked att pensionen sänkts med 7 600 kronor i månaden.
– Att jag blev lurad av Statens tjänstepensionsverk gör att jag får en mycket lägre levnadsnivå, säger Anders Larsson.