Utländska doktorander i kläm – nu svarar Försäkringskassan

Doktorand En utländsk doktorand nekades föräldrapenning på grund av ett glapp mellan två uppehållstillstånd. Doktoranden fick rätt men är bara ett exempel på när det kan uppstå problem för gruppen. Nu klarlägger Försäkringskassan vad som gäller.


SULF mötte Migrationsverket om doktoranders situation

Doktorand SULF mötte nyligen Migrationsverket för en dialog om främst utländska doktoranders situation.
– Vi vill vi ha en klarare, mer genomskinlig process för uppehållstillstånd och att den ska gå snabbare, säger Behbood Borghei i SULF:s doktorandförening, SDF.


Lektor efterfrågar ny yrkesetik för högskolan

Etik Skrota SULF:s etiska riktlinjer och inför en frågebaserad professionsetik så att läraren bättre kan möta heterogena student­grupper. Det tycker Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås. Men SULF har valt andra vägar framåt.


Stipendieansökan

SULF: ”Riv upp avgiftsreformen”

Finansiering 70 procent av antagna betalstudenter börjar aldrig studierna. Rättsosäkerhet vid återbetalning av studieavgifter. Stipendierna räcker inte till.
Det är några av de problem som UKÄ pekar på i en uppmärksammad rapport.
SULF anser att avgiftsreformen ska rivas upp.


Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet

Göteborgs universitet utlyser tjänster med noll procent av heltid

Villkor Göteborgs universitet har börjat utlysa tjänster som omfattar noll procent av heltid. Saco-S har markerat att anställningsformen är oacceptabel.
– Det hela är mycket märkligt, säger Catrine Folcker, ordförande för Saco-S vid Göteborgs universitet.


Akademisk frihet i fokus när lärarorganisationer möttes

Akademisk frihet På Education Internationals tionde världskonferens för högre utbildning och forskning var ett huvudtema akademisk frihet.
– När det fria ordet är utmanat är universitetens roll extremt viktig, säger SULF:s Karin Åmossa som deltog i konferensen.


Tidsbegränsade anställningar minskar långsamt

Karriär Andelen tidsbegränsade anställningar vid landets lärosäten minskar långsamt, men fortfarande saknar nästan en tredjedel tillsvidareanställning. Karolinska institutet ligger kvar i topp på SULF:s svarta lista, med varannan i den akademiska personalen visstidsanställd. Men Chalmers håller på att knappa in.


”Linköpings universitet gjorde fel i tillsättningen av junior lektor”

Villkor Överklagandenämnden för högskolan kan inte fälla Linköpings universitet efter flera turer kring tillsättningen av en junior universitetslektor. Nämnden överlämnar dock en kopia av sitt beslut till UKÄ.
– ÖNH markerar att universitetet gjort fel och att man anser att UKÄ bör granska ärendet, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.


Var fjärde doktorand snuvad på sina forskningsresultat

Doktorand En fjärdedel av doktoranderna uppger att deras forskningsresultat använts olovligen. Var tredje kvinnlig doktorand inom vissa ämnesområden upplever sig diskriminerad på grund av sitt kön. Det visar Doktorandspegeln 2016.