Världen marscherar för den fria vetenskapen

Akademisk frihet Nu på lördag den 22 april arrangeras manifestationen March for Science runt hela världen. I Sverige planeras marscher för vetenskap i Stockholm, Göteborg och Uppsala.


Facken borde vara mer proaktiva

Arbetsmiljö Replik till Git Claesson Pipping, SULF. Det är mycket glädjande att SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping besvarat min uppmaning, och jag känner också viss tillförsikt inför de aktiviteter hon nämner att SULF initierat.
Utländska doktorander i kläm – nu svarar Försäkringskassan

Doktorand En utländsk doktorand nekades föräldrapenning på grund av ett glapp mellan två uppehållstillstånd. Doktoranden fick rätt men är bara ett exempel på när det kan uppstå problem för gruppen. Nu klarlägger Försäkringskassan vad som gäller.


SULF mötte Migrationsverket om doktoranders situation

Doktorand SULF mötte nyligen Migrationsverket för en dialog om främst utländska doktoranders situation.
– Vi vill vi ha en klarare, mer genomskinlig process för uppehållstillstånd och att den ska gå snabbare, säger Behbood Borghei i SULF:s doktorandförening, SDF.


Lektor efterfrågar ny yrkesetik för högskolan

Etik Skrota SULF:s etiska riktlinjer och inför en frågebaserad professionsetik så att läraren bättre kan möta heterogena student­grupper. Det tycker Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås. Men SULF har valt andra vägar framåt.


Stipendieansökan

SULF: ”Riv upp avgiftsreformen”

Finansiering 70 procent av antagna betalstudenter börjar aldrig studierna. Rättsosäkerhet vid återbetalning av studieavgifter. Stipendierna räcker inte till.
Det är några av de problem som UKÄ pekar på i en uppmärksammad rapport.
SULF anser att avgiftsreformen ska rivas upp.


Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet

Göteborgs universitet utlyser tjänster med noll procent av heltid

Villkor Göteborgs universitet har börjat utlysa tjänster som omfattar noll procent av heltid. Saco-S har markerat att anställningsformen är oacceptabel.
– Det hela är mycket märkligt, säger Catrine Folcker, ordförande för Saco-S vid Göteborgs universitet.


Akademisk frihet i fokus när lärarorganisationer möttes

Akademisk frihet På Education Internationals tionde världskonferens för högre utbildning och forskning var ett huvudtema akademisk frihet.
– När det fria ordet är utmanat är universitetens roll extremt viktig, säger SULF:s Karin Åmossa som deltog i konferensen.