SULF hjälper turkisk forskare till Sverige

Akademisk frihet Forskaren Onur Can Taştan är i praktiken förlagd med yrkesförbud i Turkiet. Nu har han med hjälp av SULF fått forskningsmedel från Svenska institutet.

UKÄ kritiserar Stockholms universitet i doktorandfall

Villkor Efter en anmälan från SULF kritiserar UKÄ att Stockholms universitet dröjde tio månader med ett beslut om att dra in en doktorands resurser. Under tiden fick inte doktoranden förnyad anställning, men detta bröt däremot inte mot reglerna.

Två ombudsmän uppsagda – lokala SULF är kritiskt

SULF Efter en omorganisation inom SULF mister två universitet sina lokala ombudsmän.
– Vi är inte nöjda med beslutet och inte heller med processen, säger David Rule i SULF-föreningen i Linköping.

Avsked för forskningsfusk prövas snart i AD

Juridik Den 17 mars börjar förhandlingarna i Arbetsdomstolen, AD, om uppsägningen av den forskare vid Lunds universitet som avskedades förra året efter att ha fällts för oredlighet i forskning. Samtidigt har möjligheten att överklaga oredlighet i forskning prövats i flera instanser.