Akademisk frihet temat på högskolesymposium

Akademisk frihet ”Akademisk frihet i ett skakat Europa” är temat när SULF arrangerar Högskole­symposiet 2023. Samtidigt presenteras en ny skrift i ämnet, av Shirin Ahlbäck Öberg.

Forskare vill se ändring av etikprövningslagen

Etik Så som etikprövningslagen är utformad leder den till slöseri med forskares tid och resurser. Risken är också att potentiellt viktig forskning inte blir av, menar doktoranden August Danielson.

Foto: Ulrika Bergfors

Facket kritiskt till Umeå universitets gigjobb

Villkor Umeå universitet har börjat annonsera ut så kallade intermittenta anställningar, alltså tjänster som omfattar noll procent av en heltid. Det är ett oskick anser SULF.

Akademianställda saknar stöd från arbetsgivaren efter hot och våld

Arbetsmiljö Mer än 60 procent av de akademianställda som blivit utsatta för hot och våld på jobbet anser sig inte ha fått tillräckligt stöd från arbetsgivaren. Vid övriga myndigheter är motsvarande andel 31 procent, visar en undersökning från Fackförbundet ST.

Han blir ny förbundsdirektör på SULF

SULF Lars Geschwind, professor inom teknikvetenskapens lärande vid KTH, blir ny förbundsdirektör på SULF. Han börjar sin tjänst 1 januari och tar över efter Git Claesson Pipping som har gått i pension.