Så ska akademin rädda världen

Forskning Tvärvetenskap, tvärvetenskap, tvärvetenskap. Det är så högskolan kan hjälpa världen till en hållbar utveckling. Det menade miljöprofessorn Johan Rockström under Akademikernas högskolepolitiska forum i Stockholm den 3 februari.

Oroande att få forskare byter lärosäte

Karriär Det stora forskarkollektivet präglas av orörlighet. Ett exempel är att nära 60 procent av de meriteringsanställda är verksamma vid lärosätet där de disputerat. Det visar en färsk rapport från Vetenskapsrådet.

Bild på Nihad Bunar

Från flykting till professor

Porträtt Rädsla. Människor som öppnat dörrar. Sorg över en bror som gick bort för tidigt. Det är många krafter som drivit Nihad ­Bunar från flyktingförläggningen i Malmö till professuren vid ­Stockholms universitet. I dag vill han stärka nyanlända elever och ryter åt Vetenskapsrådet.

Plastforskare övertygade ny publik

Samverkan Med sitt interaktiva mini-drama om meningen med forskning om förnybar plast tog Sunil Kumar Ramamoorthy hem årets Forskar Grand Prix.

Ny stiftelsegrupp ger pengar till forskare som fått avslag

Finansiering Högsta betyg från Europeiska forskningsrådet, ERC, men ändå inga pengar?
Nu erbjuder ett nybildat konsortium av stiftelser stöd till de svenska forskare som stupar på mållinjen till ERC:s anslag.

Brister i forskning om sjukas väg till arbete

Forskning Forte har gjort en sammanställning av forskningen kring hur långtidssjukskrivna ska kunna återgå till arbete. Resultatet kan betraktas som ett misslyckande för denna forskning som hittills kostat 75 miljoner.

Mektory är Tallinns tekniska universitets innovations- och företagscentrum.

Estländska universitet driver digital utveckling

Utland Estland är ledande på digital teknik och exporterar sina e-tjänster världen över. Vid Tallinns tekniska universitet samlas studenter och företag för att testa nya mobilappar. Men om de estniska studenterna får ta del av teknikens möjligheter beror till stor del på lärarens intresse.

Daniel Sävborg, professor i skandinavistik.

Krigarkungen som spred bildning i Estland

Utland Sveriges näst äldsta universitet ligger i staden Tartu i södra Estland. Här bygger Daniel Sävborg upp forskningsverksamheten, fördjupar sig i fornnordiska sagor och firar Gustav II Adolf.