Ann Fust och Helene Hellmark Knutsson

Karriärutredningen vill ge doktorander bättre villkor

Karriär Unga forskare bör få bättre karriärvägar. Det anser Forskarkarriärutredningen som ger en rad förslag i sitt betänkande som presenterades i tisdags, den 29 mars.
– Utredningen ligger nära SULF:s ståndpunkter, det visar att vårt långsiktiga arbete för tryggare karriär lönar sig, säger förbundsdirektör Git Claesson Pipping.

Duellen: Anpassar sig universiteten för mycket efter mediernas villkor?

Samverkan Att sprida kunskap populärvetenskapligt kan vara svårt. Att på ett enkelt sätt förklara hur forskningen ska komma till nytta i samhället. Forskningskommunikationen breder ut sig i sociala medier, fungerar det på ett bra sätt? Behöver forskare bli bättre på att stå på sig i kontakt med medierna?

Hallå där Per Carlbring…

Samverkan ... professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, som annonserat på Blocket för att få in spindlar till en studie av spindelfobi.

Hon har koll på kvicksilvret

Porträtt Om inte Pianpian Wu haft en fascination för naturvetenskap. Om inte hennes studentvisum gått ut. Och om hon inte hade varit tvungen att åka tillbaka till Kina. Då hade aldrig ett stort svensk-kinesiskt forskningsprojekt om kvicksilverföroreningar startat.

Meritokrati bidrar till akademins ojämställdhet

Jämställdhet Jämställdhet och meritokrati krockar i akademin. För att hantera motsättningen görs jämställdhet till en fråga för kvinnan och separeras från den ordinarie verksamheten. Följden blir att den bristande jämställdheten kan bestå. Det konstaterar forskaren Stina Powell i en ny avhandling.

Hallwylska professuren blir gästprofessur

Forskning Nordiska museet avskaffar den snart hundraåriga Hallwylska professuren som fast tjänst. Men genom ett samarbetsavtal med Stockholms universitet överlever åtminstone varumärket som benämning på en gästprofessur.

Vetenskapsrådet kontor

Vetenskapsrådet en omstridd femtonåring

Politik Det började med en uppmärksammad satsning på stamcellsforskning. Men när Vetenskapsrådet kort efter bildandet tvingades kalla in arbetskonsulter hamnade organisationsproblemen i fokus. Åsikterna är många och delade kring myndigheten som nu fyller 15 år. Klart är att VR spelar en betydande roll i svensk forskningspolitik.