William kan sopor och städar med växter

Porträtt William Hogland är professor i avfallshantering. Ett ämne han har varit med om att bygga upp inom den akademiska världen. Men inte utan motstånd. För framgången tackar han sin tävlingsinstinkt och att han är rödhårig.

Djurförsök är inte nödvändiga eller etiskt motiverade

Debatt Vi uppskattade Gunnel Åhlanders reportage som belyste frågan om djurförsök i Universitetsläraren nr 4/2016. Med vårt inlägg i frågan vill vi komplettera den naturvetenskapliga bilden i reportaget med ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Vår grundläggande invändning är att djurförsök inte är ett måste, trots att det många gånger framställs så. Vi vill gå djupare i […]

Forskningsråden vinnare i årets budget

Politik Budgeten blev en besvikelse för alla som hoppats på en bättre balans mellan basanslag och externa medel. Förhoppningar som väcktes av regeringsförklaringen 2014, då man försäkrade att basanslagen skulle ”prioriteras upp”.

Pengar till forskningsråden ger fingervisning om basanslag

Finansiering I väntan på budgetpropositionen och den utlovade samt efterlängtade höjningen av basanslagen lanseras en ökning av forskningsmedel till Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Rymdstyrelsen som ska innebära 680 miljoner år 2020.

Brexit skapar oro för samarbeten och forskningsanslag

Utland Oron växer bland brittiska forskare att EU-utträdet ska ge negativa effekter. Bland farhågorna finns uteblivna anslag och avbrutna internationella samarbeten. Men från svensk sida manar Vinnova till fortsatt lugn.

Få finansiärer på genuskonferens

Jämställdhet Genus i forskningsanslag var temat för en konferens vid Uppsala universitet den 8 juni. Forskningsfinansiärer vittnar om att de gick därifrån inspirerade. Men det var få av dem på plats.

Forskning utan djurförsök – är det möjligt?

Etik Varje dag påbörjas forskning på nästan 3 000 djur i Sverige. De flesta dör som en följd av experimenten eller dödas efteråt. EU:s mål är att försöksdjuren ska trappas ut och ersättas av alternativa metoder. Men utvecklingen går långsamt. Politiker prioriterar annat och forskare är ofta mer måna om sina karriärer och anslag än om djuren, hävdar kritiker. Universitetsläraren har mött forskare som tröttnat och ersatt försöksdjuren med andra metoder. Men även forskare som i dagsläget inte ser några alternativ.