Den nya verkligheten främjar forskningsfusk

Forskningsfusk Vetenskaplig oredlighet är en industri. Det menar Stefan Eriksson vid ett online-seminarium om forskningsetik arrangerat av Junior Faculty vid Uppsala universitet.

Han har kartlagt forskning om Förintelsen

Forskning Hallå där Klas Åmark, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, som har gjort en kartläggning av forskning om Förintelsen och antisemitism åt Vetenskapsrådet.

Seminarium om långsiktig kunskapsförsörjning

Samverkan På sikt kan kunskapsförsörjningen i Sverige gynnas av bland annat effektivare samverkan och styrning. Det sade en rad forskare på ett seminarium i riksdagshuset.

Hans dna-forskning hjälpte polisen lösa dubbelmordet

Porträtt Andreas Tillmar är genetikforskaren som har stor del i att dubbelmordet i Linköping 2004 fick sin lösning efter 16 år. Han utvecklade metoden och la det genetiska pusslet som gjorde att mördaren kunde ringas in.

Experiment med våtmarker kan rädda övergödda hav

Forskning Hur ska våtmarker vara utformade för att bäst förhindra kväveläckage som orsakar övergödning i hav och vattendrag? Det är grundfrågan vid Plönninge experimentvåtmarksanläggning.

Anna Höglund

Hon studerar människan genom monstren

Porträtt När Anna Höglund skrev sin avhandling i litteraturvetenskap om vampyrer blev hon inte alltid tagen på allvar som forskare. Numera är hon en etablerad expert på hur skräckens värld hänger ihop med den verkliga.

Forskare fick betala böter för miljöbrott ur sin egen ficka

Juridik Prefekten Stefan Jansson dömdes till 24 300 kronor i böter för miljöbrott då man missade att avverka genmodifierade träd inom hans forskningsprojekt vid Umeå universitet. Arbetsgivaren står varken för ekonomisk eller juridisk hjälp i fallet.