Sverige på väg mot avtal med Elsevier om öppen tillgång

Forskning Innan årets slut kan Sverige ha ett nytt avtal med förlaget Elsevier, om bland annat öppen tillgång till forskningsartiklar. Detta sedan förhandlingarna återupptagits. Samtidigt har Norge som första land tecknat ett kombinerat läs- och publiceringsavtal med Elsevier.

Nu deltar det samiska folket i forskningen

Samverkan Rasbiologi och skallmätningar. Den svenska forskningen om samer har en mörk historia. I dag står samarbete i fokus på Vaartoe, Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Här forskar personalen med, inte på, urfolk.

Rise satsar på samverkan och skräddarsytt lärande

Samverkan Trots Sveriges historiska skepsis mot forskningsinstitut har Rise en etablerad roll i landet i dag. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av SULF och Sveriges unga akademi.

Sekretariatets roll misstolkas

Akademisk frihet Nationella sekretariatet för genusforskning möter många missuppfattningar om sitt arbete, och vill framöver få en roll i att bemöta både felaktigheter och hat med forskningsbaserad kunskap.

Genusaspekter ska lyftas i anslagsansökningar

Finansiering De statliga forskningsfinansiärerna ska numera främja att köns- och genusperspektiv integreras i forskningen, när det är relevant. Vetenskapsrådet inkluderar detta i ansökningsanvisningarna inom tre bidragsfält i år.

Andelen kvinnliga forskare ökar långsamt inom EU

Jämställdhet Kvinnliga forskare i Europa är fortfarande i minoritet men de ökar mer än de manliga i antal. Högre upp i den akademiska hierarkin är kvinnorna färre. Det visar en ny stor EU-rapport.

Svårt för många forskare att få tag i artiklar

Forskning Åtta av tio svenska forskare hade behövt artiklar från Elsevier sedan avtalet sades upp.
– Vissa forskare har påverkats väldigt direkt i sitt arbete. Andra har inte märkt av uppsägningen, säger Lisa Olsson på Kungliga biblioteket.