Andelen kvinnliga forskare ökar långsamt inom EU

Jämställdhet Kvinnliga forskare i Europa är fortfarande i minoritet men de ökar mer än de manliga i antal. Högre upp i den akademiska hierarkin är kvinnorna färre. Det visar en ny stor EU-rapport.

Svårt för många forskare att få tag i artiklar

Forskning Åtta av tio svenska forskare hade behövt artiklar från Elsevier sedan avtalet sades upp.
– Vissa forskare har påverkats väldigt direkt i sitt arbete. Andra har inte märkt av uppsägningen, säger Lisa Olsson på Kungliga biblioteket.

Imran Khan

Forskarna behöver allmänheten för att existera

Samverkan Årets Forum för forskningskommunikation kretsade kring olika former av påverkan. Huvudtalaren Imran Khan pläderade för att forskarna måste bry sig om allmänheten, annars bryr den sig inte om forskarna.

tusenlappar

Vetenskapliga publiceringar kostar en halv miljard per år

Forskning 434 miljoner kronor. Så mycket kostar den vetenskapliga publiceringen vid lärosäten i Sverige varje år.
– Det är en minimisumma, den verkliga kostnaden är troligen mer än en halv miljard kronor, säger Camilla Hertil Lindelöw vid Kungliga biblioteket.

Horisont Europa allt tydligare i fjärran

Politik EU:s kommande mångmiljardprogram för forskning, Horisont Europa, har klarnat ytterligare efter framgångsrika förhandlingar i sista minuten. Parlamentet hinner nu rösta om förslagen innan valet, vilket minskar risken för att programmet inte blir klart i tid till år 2021.

Nytt forskningscenter satsar på undervattensteknik

Samverkan Rötterna i Sveriges marina historia och blicken mot framtida utmaningar. Det har Nationellt undervattenstekniskt centrum, NUC, vid Blekinge tekniska högskola, BTH, i Karlskrona. Ett brett nätverk av människor med kunskaper och samarbete mellan akademi, industri och myndigheter är några kännetecken.

FN:s hållbarhetsmål kan ge ökad kraft i arbetet

Forskning Hållbarhetsmålen kan ge inspiration i det dagliga arbetet, och forskare och lärare kan ta sig an dem på olika sätt. Det var slutsatsen på ett seminarium anordnat av SULF och Sveriges unga akademi.