Lina Bertling Tjernberg lägger energi på expertrollen

Porträtt Som nyinvald ledamot i IVA och med utmärkelser som ”Årets kraftkvinna” är professor Lina Bertling Tjernberg en erkänd expert i sitt ämne. Hon känner ett ansvar att vara en oberoende röst i den politiska debatten kring energikrisen.

De kartlägger allt liv över nästan hela jorden

Forskning Med datainsamling över stora delar av världen, standardiserade metoder och gigantisk beräkningskapacitet försöker forskningsprojektet Lifeplan kartlägga allt liv på torra land. Universitetsläraren följde med ut i skogen när några av projektets alla fällor vittjades.

Började forska om kärnkraft trots en negativ opinion

Forskning Trots förbud mot forskning med syfte att bygga nya reaktorer valde Janne Wallenius att forska om kärnkraft redan 1997. Den senaste tiden har pendeln i stora drag svängt från pessimism till optimism om kärnkraft, vilket även underlättar forskningen.