Viktigt att inte bli subjektiv i forskning på eget område

Artiklar Man bör ha en analytisk distans och vara medveten om sin ”bias”. Det gäller ju alla forskare, men risken att forskningen blir färgad kan vara större för den som sysslar med metaforskning. Det menar Dick Kasperowski som forskar om medborgarforskning.

”Det finns förhållandevis lite forskning om högre utbildning”

Forskning Forskare och universitetslärare som forskar om sin egen verksamhet befinner sig i en unik situation. Att vara en aktör i spelet kan hindra objektiviteten, men forskningen blir effektiv när forskaren i sig tillhör fältet. Mikael Börjesson ser möjlig­heter och fallgropar på området forskning om högre utbildning.

”Universitet är inte vilka myndigheter som helst”

Ledarskap Den största svårigheten med forskningen som handlar om universitetens och högskolornas organisation är att det finns så lite kunskap men samtidigt väldigt starka idéer om vad som fungerar och inte. Det säger Shirin Ahlbäck Öberg som studerar lärosätena ur ett förvaltningsperspektiv.

Forskning får flyt i marint laboratorium

Forskning Sveriges nya forskningsfartyg är som ett enda stort flytande laboratorium.
– Hon är modernast i världen och ett lyft för svensk marin forskning, säger Joakim Hjelm, chef för Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Carina Keskitalo

Hon är forskningsrådgivare åt EU-kommissionen

Forskning Hallå där, Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, ledamot i SULF:s styrelse samt forskningsrådgivare åt EU-kommissionen genom dess Group of Chief Scientific Advisors.

Svensk forskning i topp utom i citeringsfrekvens

Kvalitet Bland OECD-länderna ligger svensk forskning i topp fem, utom i antal citeringar.
– Det är svårt att veta varför, säger Gustav Hansson, analytiker vid Vetenskapsrådet.

Han vill lyfta skolans pojkar

Porträtt Intresset för Fredrik Zimmermans avhandling om anti-pluggnormer bland pojkar blev större än han kunnat ana. Nu har han gett ut en bok om hur vuxna kan hjälpa pojkarna att lyckas bättre i skolan. Med den hoppas han minska vad han menar är ett av skolans största likvärdighetsproblem.