Sverige säger upp avtalet med förlaget Elsevier

Forskning Svenska forskningsbibliotek säger nu upp avtalet med det dominerande vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte går med på kraven på öppen tillgång. Men förhandlingarna fortsätter.

Akademiker dricker alkohol oftare än de flesta

Arbetsmiljö Akademiker är en av de grupper som oftast dricker alkohol. Det framgår av ny statistik som presenterades på ett seminarium vid Göteborgs universitet i mars.

Människan är i fokus där robotarna får liv

Forskning Vad innebär det att vara människa? Det är huvudfrågan i Japans mest omskrivna robotlabb. I sitt senaste projekt har kändisprofessorn Hiroshi Ishiguro och hans forskargrupp utvecklat vad de menar är världens mest människolika robot.

Rykande aktuell forskning ska förbättra jordens miljö

Forskning Ett bokstavligen rykande aktuellt forskningsprojekt har sin plats i Luleå. Professor Ulrika Rova och hennes kollegor ska utveckla en teknik för att ”fånga in” koldioxid ur industrins rökgaser. På sikt kan det göra vår jord en smula miljövänligare. 

Forskarutbildning kan ge fast uppehållstillstånd

Doktorand Forskarutbildning får räknas med när en utländsk medborgare söker status som varaktigt bosatt i Sverige, vilket ger rätt till permanent uppehållstillstånd. Det visar ett beslut av Migrationsverket.

I huvudet på Bengt Brülde

Porträtt Vad är kärlek? Vad är ett gott liv? Vad kan vi begära att individer ska offra för klimatet? Filosofiprofessor Bengt Brülde ger sig på mänsklighetens stora frågor – och tycker att det är viktigt att ta politiskt ansvar som filosof.

Medierapportering bakom forskarupprop om Svenska Akademien

Artiklar Det var med stöd i vad som ”framkommit i medierapporteringen” som mer än 200 forskare undertecknade ett upprop i DN tidigare i veckan, med misstro mot de kvarvarande ledamöterna i Svenska Akademien.