De kartlägger allt liv över nästan hela jorden

Forskning Med datainsamling över stora delar av världen, standardiserade metoder och gigantisk beräkningskapacitet försöker forskningsprojektet Lifeplan kartlägga allt liv på torra land. Universitetsläraren följde med ut i skogen när några av projektets alla fällor vittjades.

Började forska om kärnkraft trots en negativ opinion

Forskning Trots förbud mot forskning med syfte att bygga nya reaktorer valde Janne Wallenius att forska om kärnkraft redan 1997. Den senaste tiden har pendeln i stora drag svängt från pessimism till optimism om kärnkraft, vilket även underlättar forskningen.

Hon är Europas första professor i ortopedteknik

Forskning Från Australien via Kanada till Sverige. Geografiskt har det varit en lång resa för Nerrolyn Ramstrand men hennes inriktning har varit densamma. Nu är hon Europas första professor i ortopedteknik.

Akademianställda saknar stöd från arbetsgivaren efter hot och våld

Arbetsmiljö Mer än 60 procent av de akademianställda som blivit utsatta för hot och våld på jobbet anser sig inte ha fått tillräckligt stöd från arbetsgivaren. Vid övriga myndigheter är motsvarande andel 31 procent, visar en undersökning från Fackförbundet ST.