SULF sågar utredning om statligt anställda

Villkor Förslagen innebär ett försämrat anställningsskydd och en försvagning av forskningens frihet, menar SULF i sitt remissvar till utredningen om statligt anställda.

Forskarna imponeras av vad reptilhjärnan klarar

Forskning I Ystad djurpark studerar forskare från Lunds universitet beteendet hos sex alligatorer, för att lära sig mer om dinosaurietiden. De har överraskats av hur mycket alligatorerna klarar av.

Forskar om Gotlands historiska igelkottar

Forskning Hallå där Sabine Sten, professor i osteoarkeologi vid Uppsala universitet Campus Gotland, som tillsammans med Magdalena Fraser avslöjat igelkottens historia på Gotland.

Researchers impressed by what the reptilian brain can do

Research At Ystad Zoo, researchers from Lund University are studying the behaviour of six alligators in order to learn more about the dinosaur era. They have been surprised by how much the alligators can do.

Ett stort ansvar vilar på dem som ska granska forskningen

Forskning Det är naturligt och behöver inte vara dåligt att en person som har ett engagemang för en viss fråga i samhället, blir forskare för att försöka bidra till mer kunskap i den frågan. Allt står och faller med att vi har en fungerande granskningsprocess.

Forskare och entreprenör – hur går rollerna ihop?

Forskning Går det att kombinera den objektiva forskarrollen med ett entreprenörskap? Ja, säger två forskare som startade bolag när det kommersiella intresset för deras respektive forskningsområden växte.

Forskare är också människor och ingen kan vara neutral

Forskning Distans, transparens och solida metoder är nyckelord för att kunna vara forskare och samtidigt ha politiska, ideologiska eller till och med aktivistiska intressen. Universitetsläraren har pratat med en ”jämställdhetsaktivist” och en ”S-märkt statsvetare”.

Flygbild Max IV

Max IV riskerar tredubbla elkostnader

Finansiering Max IV, en av Sveriges största forskningsanläggningar, riskerar att drabbas av tredubbla elkostnader. I dag betalar man 30 miljoner kronor per år. Tillfälligt anställningsstopp har införts för att ge beredskap inför de förmodat höjda kostnaderna.