Anna Ekström ersätter Matilda Ernkrans

Politik Anna Ekström är ny minister för högskole- och forskningsfrågor. Hon ersätter Matilda Ernkrans, som flyttar till utrikesdepartementet.

Den nya verkligheten främjar forskningsfusk

Forskningsfusk Vetenskaplig oredlighet är en industri. Det menar Stefan Eriksson vid ett online-seminarium om forskningsetik arrangerat av Junior Faculty vid Uppsala universitet.

Han har kartlagt forskning om Förintelsen

Forskning Hallå där Klas Åmark, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, som har gjort en kartläggning av forskning om Förintelsen och antisemitism åt Vetenskapsrådet.

Seminarium om långsiktig kunskapsförsörjning

Samverkan På sikt kan kunskapsförsörjningen i Sverige gynnas av bland annat effektivare samverkan och styrning. Det sade en rad forskare på ett seminarium i riksdagshuset.

Hans dna-forskning hjälpte polisen lösa dubbelmordet

Porträtt Andreas Tillmar är genetikforskaren som har stor del i att dubbelmordet i Linköping 2004 fick sin lösning efter 16 år. Han utvecklade metoden och la det genetiska pusslet som gjorde att mördaren kunde ringas in.

Experiment med våtmarker kan rädda övergödda hav

Forskning Hur ska våtmarker vara utformade för att bäst förhindra kväveläckage som orsakar övergödning i hav och vattendrag? Det är grundfrågan vid Plönninge experimentvåtmarksanläggning.