Trump skär hårt i högre utbildning och forskning

Utland Vita husets budgetförslag för 2018 innebär drastiska nedskärningar för högre utbildning och forskning. Om förslagen går igenom blir följden färre studenter, färre forskare och färre innovationer inom hälsa och teknik.Ett forskningens andrum för tvärvetenskapen

Forskning På Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet är det tvärvetenskap som gäller. Tanken är att impulser från flera håll och ämnen inom akademin ska ge nya perspektiv och ny kunskap till forskningen.


Hallå där Eva Krutmeijer…

Samverkan … forskningskommunikatör, en av initiativtagarna till nätverket Forskom liksom till March for Science.”Byta hela KI-styrelsen var unikt politiskt ingripande”

Politik Efter en defensiv start har Helene Hellmark Knutsson (S) markerat en egen agenda, där högskolan ingår i lokaliseringspolitiken. Hon lovar leverans av nytt karriärsystem nästa år och vill gärna ta över fler av utbildningsminister Gustaf Fridolins (MP) frågor. Samt fortsätta som minister ännu en mandatperiod. Minst.


Samsyn över blockgränsen präglar forskningspolitiken

Politik I 2017 års forskningspolitiska debatt märks framtidsförhoppningar, men också frågor och förväntningar som varit aktuella i många decennier. Ideologiska skillnader finns, men också en övergripande samsyn – som nu kan sättas ur spel av Sverigedemokraterna.


Genus ska genomsyra allt i forskningsrådens arbete

Jämställdhet Vinnova har ändrat bedömningskriterier. Forte har ett särskilt genusfält. Jäm­ställd­heten håller på att bli en naturlig del av de statliga forskningsrådens verksamhet.


Fördelningen av anslag något jämnare än i fjol

Jämställdhet Det är stora skillnader i könsfördelningen när privata forskningsstiftelser delar ut anslag. Könssegregeringen mellan olika ämnesområden är också tydlig.
Men efter Universitetslärarens granskning förra året är det nu fler forskningsstiftelser som tar fram könsuppdelad statistik för anslag. Transparensen har också ökat.