Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning

Helene Hellmark Knutsson
KU-anmäld för budgethantering

Politik Helene Hellmark Knutsson har anmälts till konstitutionsutskottet för ”anmärkningsvärt” agerande i samband med riksdagens budgetbeslut. I anmälan skriver Betty Malmberg (M) om ministerns ”uppseendeväckande omsvängning”.

Högskolans kvalitetspengar omfördelas till migration

Politik Det blir inga kvalitetspengar till högre utbildning för 2016. Regeringens ökade migrationskostnader påverkar nämligen utbildningsdepartementets budget som förlorar drygt 303 miljoner. 

Ny modell ska ge ­pengar för samverkan

Finansiering Vinnova har gjort en pilotstudie om hur en del av basanslaget kan fördelas utifrån lärosätenas prestation inom samverkan. Utfallet tyder på att modellen är lyckad, menar projektledaren Maria Landgren.

Sveriges lärosäten gör reklam för miljoner

Finansiering Universitet och högskolor vill synas och locka nya studenter. Därför satsas mer än 100 miljoner kronor per år på marknadsföring och reklambyråerna slåss om uppdrag.

Ny stiftelsegrupp ger pengar till forskare som fått avslag

Finansiering Högsta betyg från Europeiska forskningsrådet, ERC, men ändå inga pengar?
Nu erbjuder ett nybildat konsortium av stiftelser stöd till de svenska forskare som stupar på mållinjen till ERC:s anslag.

Studieavgifter en dålig affär för lärosätena

Finansiering Efter fyra år med studieavgifter har lärosätena inte hämtat sig från tappet i antal inresande studenter. Antalet betalstudenter ökar men från en mycket låg nivå.

SULF kräver ökade basanslag

Politik I sitt inspel till nästa års forskningsproposition koncentrerar sig SULF på en enda punkt, ökade basanslag. Och alla delförslag underställs en ”jämställdhetskonsekvensanalys”.