Sveriges lärosäten gör reklam för miljoner

Finansiering Universitet och högskolor vill synas och locka nya studenter. Därför satsas mer än 100 miljoner kronor per år på marknadsföring och reklambyråerna slåss om uppdrag.

Ny stiftelsegrupp ger pengar till forskare som fått avslag

Finansiering Högsta betyg från Europeiska forskningsrådet, ERC, men ändå inga pengar?
Nu erbjuder ett nybildat konsortium av stiftelser stöd till de svenska forskare som stupar på mållinjen till ERC:s anslag.

Studieavgifter en dålig affär för lärosätena

Finansiering Efter fyra år med studieavgifter har lärosätena inte hämtat sig från tappet i antal inresande studenter. Antalet betalstudenter ökar men från en mycket låg nivå.

SULF kräver ökade basanslag

Politik I sitt inspel till nästa års forskningsproposition koncentrerar sig SULF på en enda punkt, ökade basanslag. Och alla delförslag underställs en ”jämställdhetskonsekvensanalys”.

Huvudbyggnad Universitat de Barcelona

Forskarflykt från Spanien i krisens kölvatten

Utrikes Spanska universitet dräneras på kunskap när forskarna söker sig utomlands och inte hittar möjligheter att återvända. De som är kvar i Spanien jobbar under allt sämre villkor. Sker inte en vändning snart blir den ekonomiska krisens skada på forskning och utbildning svår att reparera.

Tillbaka i Spanien mot alla odds

Utrikes Efter fem år i Sverige lyckades Sergi Aranda återvända till Barcelona och ett av de forskningscentrum som lämnats relativt orörda i den ekonomiska krisen. Men han har kollegor runt om i världen som inte hittar något att återvända till i Spanien.

”Pengarna borde återföras till akademin”

Debatt Pengarna som tas ut ur Akademiska hus borde återinvesteras i forskning och högre utbildning. Det skriver SULF:s chefsutredare Karin Åmossa i en replik till statssekreterare Anders Lönn.

”Inga överhyror i Akademiska hus”

Debatt Regeringens extra utdelning i Akademiska hus beror på fastigheternas värde, inte att bolaget skulle ha tagit ut överhyror. Det skriver statssekreterare Anders Lönn i ett genmäle till Universitetslärarens artikel ”Akademiska hus har tagit ut överhyror”.