Horisont Europa allt tydligare i fjärran

Politik EU:s kommande mångmiljardprogram för forskning, Horisont Europa, har klarnat ytterligare efter framgångsrika förhandlingar i sista minuten. Parlamentet hinner nu rösta om förslagen innan valet, vilket minskar risken för att programmet inte blir klart i tid till år 2021.

EU föreslår tredubblad budget för Erasmus plus

Finansiering Mer än tredubblad budget för Erasmus plus och en rejäl satsning på en europeisk identitet. Det är EU:s kulturutskotts förslag till det nya Erasmus plus-programmet för 2021–2027.

Samarbete nyckeln till öppen tillgång

Forskning Kungliga biblioteket, KB, har för regeringen presenterat sina rekommendationer hur Sverige ska uppnå öppen tillgång till forskningspublikationer.
– Grundbulten är att lösa meriteringssystemet och omdirigera betalningsströmmarna, säger Beate Eellend på KB.

Moocar är mindre öppna men fortsatt viktiga

Utbildning Från helt öppna gratiskurser på nätet, till kurser med olika grad av betalningskrav. Moocarna i världen har förändrats, men kan fortfarande spela en viktig roll för lärosäten och lärolystna.

Kraftig minskning av svenskar som doktorerar

Doktorand De senaste tio åren har andelen svenskar som börjar en forskarutbildning halverats.
– Vill man öka andelen svenskar som doktorerar behöver man utöka forskarutbildningen, säger Ingrid Pettersson på UKÄ.