Struten välkomnas av SULF

Politik Samlat anslag för forskning och högre utbildning. Mer pengar direkt till lärosätena, mindre till forskningsråden. Stärkt lagskydd för akademisk frihet och för lärarnas rätt till forskning i tjänsten. Det är några av de förslag i Styr- och resursutredningens slutbetänkande, Struten, som får tummen upp av SULF.

”Finansieringssystemet – robust i en turbulent tid”

Finansiering Mellan 2007 och 2017 har Sverige, till skillnad från andra länder, fortsatt satsa på universitet och högskolor och då framför allt på forskning. Högskolan har därmed blivit mer forskningsinriktad och de statliga anslagen till forskning kanaliseras i större utsträckning via forskningsråden, konstaterar en ny rapport från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

”Sverige måste bli mer känt som kunskapsnation”

Kvalitet För första gången ska myndigheter samverka för att öka kännedomen om Sverige som kunskapsnation internationellt. Samtidigt ska fler stipendier till betalande studenter införas. Det föreslår Internationaliseringsutredningen som överlämnas till regeringen i dag, 31 oktober.

Sverige stöttar forskning i många fattiga länder

Forskning I år har Sida påbörjat en ny fas i ett sam­arbete som syftar till att långsiktigt bygga upp forskningskapacitet i Etiopien. Totalt stöttar Sverige forskning i fattiga länder och forskning om fattigdoms­bekämpning med över en miljard kronor per år.

Hur ska universiteten styras?

Debatt Nu vill en utredning – ”Strut” – flytta ännu mer makt och inflytande till rektorerna och departementet.

Flygbild Max IV

Max IV kraftigt försenat

Forskning Problemen hopar sig för Max IV i Lund. Installationen av strålrör är försenad med upp till 2,5 år. Vd har efter kritik avgått och redan tidigare har styrelseordföranden lämnat. Den största finansiären Vetenskapsrådet kräver samtidigt en åtgärdsplan.