Genusaspekter ska lyftas i anslagsansökningar

Finansiering De statliga forskningsfinansiärerna ska numera främja att köns- och genusperspektiv integreras i forskningen, när det är relevant. Vetenskapsrådet inkluderar detta i ansökningsanvisningarna inom tre bidragsfält i år.

Ökade resurser ledde till satsningar på kvalitet

Kvalitet När lärosätena fick ökade resurser satsade de på att höja kvaliteten i utbildningen. Det visar en undersökning där Universitetskanslersämbetet, UKÄ, frågat lärosätena hur de använt tillskottet.

Svårt för många forskare att få tag i artiklar

Forskning Åtta av tio svenska forskare hade behövt artiklar från Elsevier sedan avtalet sades upp.
– Vissa forskare har påverkats väldigt direkt i sitt arbete. Andra har inte märkt av uppsägningen, säger Lisa Olsson på Kungliga biblioteket.

tusenlappar

Vetenskapliga publiceringar kostar en halv miljard per år

Forskning 434 miljoner kronor. Så mycket kostar den vetenskapliga publiceringen vid lärosäten i Sverige varje år.
– Det är en minimisumma, den verkliga kostnaden är troligen mer än en halv miljard kronor, säger Camilla Hertil Lindelöw vid Kungliga biblioteket.

Horisont Europa allt tydligare i fjärran

Politik EU:s kommande mångmiljardprogram för forskning, Horisont Europa, har klarnat ytterligare efter framgångsrika förhandlingar i sista minuten. Parlamentet hinner nu rösta om förslagen innan valet, vilket minskar risken för att programmet inte blir klart i tid till år 2021.