Forskare och entreprenör – hur går rollerna ihop?

Forskning Går det att kombinera den objektiva forskarrollen med ett entreprenörskap? Ja, säger två forskare som startade bolag när det kommersiella intresset för deras respektive forskningsområden växte.

Flygbild Max IV

Max IV riskerar tredubbla elkostnader

Finansiering Max IV, en av Sveriges största forskningsanläggningar, riskerar att drabbas av tredubbla elkostnader. I dag betalar man 30 miljoner kronor per år. Tillfälligt anställningsstopp har införts för att ge beredskap inför de förmodat höjda kostnaderna.

Nytt studiestöd utan medel till lärosätena

Utbildning Det nya omställningsstudiestödet gör det möjligt att mitt i arbetslivet plugga ett år med lön. Förmånligt för den enskilde, men vad innebär det för lärosätena?

Förslag om utlottning nobbas av finansiärer

Forskning Att lotta ut forskningsanslag har testats i flera länder. I Sverige skulle lottdragning spara resurser och öka jämlikheten, menar forskaren Lambros Roumbanis. Finansiärer som Universitetsläraren har talat med är skeptiska.

Ny rapport: Ökad forskningstid men också mer administration

Forskning Akademianställdas forskningstid har ökat med två timmar per arbetsvecka sedan 2013. Tiden som läggs på administrativa arbetsuppgifter har också ökat, men enbart för kvinnor. Det visar en rapport från Vetenskapsrådet.