Huvudbyggnad Universitat de Barcelona

Forskarflykt från Spanien i krisens kölvatten

Utrikes Spanska universitet dräneras på kunskap när forskarna söker sig utomlands och inte hittar möjligheter att återvända. De som är kvar i Spanien jobbar under allt sämre villkor. Sker inte en vändning snart blir den ekonomiska krisens skada på forskning och utbildning svår att reparera.

Tillbaka i Spanien mot alla odds

Utrikes Efter fem år i Sverige lyckades Sergi Aranda återvända till Barcelona och ett av de forskningscentrum som lämnats relativt orörda i den ekonomiska krisen. Men han har kollegor runt om i världen som inte hittar något att återvända till i Spanien.

”Pengarna borde återföras till akademin”

Debatt Pengarna som tas ut ur Akademiska hus borde återinvesteras i forskning och högre utbildning. Det skriver SULF:s chefsutredare Karin Åmossa i en replik till statssekreterare Anders Lönn.

”Inga överhyror i Akademiska hus”

Debatt Regeringens extra utdelning i Akademiska hus beror på fastigheternas värde, inte att bolaget skulle ha tagit ut överhyror. Det skriver statssekreterare Anders Lönn i ett genmäle till Universitetslärarens artikel ”Akademiska hus har tagit ut överhyror”.

Arkitekturhögskolan

”Akademiska hus har tagit ut överhyror”

Politik Att regeringen ska dra in 6,5 miljarder från Akademiska hus har väckt starka känslor inom akademin. – Det är ett kvitto på att Akademiska hus tagit ut överhyror, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.

ESS 18 september 2015

ESS knyts närmare EU

Politik Från och med 1 oktober är ESS inte längre ett svensk-danskt statligt aktiebolag, utan i stället formellt organiserat som ett så kallat ERIC, (European Research Infrastructure Consortium).

Vetenskapsrådet vill ha tydligare forskningssamarbeten

Forskning Mer pengar till färre forskare. Struktur för nationella forskningsprogram. Utredning för att avgöra om finansiärerna är för många. Det är några av förslagen i Vetenskapsrådets rapport ”Vägval för framtidens forskningssystem. Mål och rekommendationer”.

Att rätta mun efter matsäcken

Debatt Malmö högskolas forskning är gravt underfinansierad. Det skriver högskolans vikarierande rektor och vicerektor i en replik till professorskollegiet.