Almedalen2016_seminarium om profilering, Högskolan Borås

Profilering en profilfråga för Borås

Kvalitet Profilering är bra. Det var panelen överens om på seminariet ”Profilerade lärosäten = högre kvalitet?” i Almedalen. Men när det gällde finansiering och balans mellan forskning och utbildning hettade debatten till.

Få finansiärer på genuskonferens

Jämställdhet Genus i forskningsanslag var temat för en konferens vid Uppsala universitet den 8 juni. Forskningsfinansiärer vittnar om att de gick därifrån inspirerade. Men det var få av dem på plats.

Migrationen ger lärosäten nya uppdrag

Mångfald Flyktingströmmen innebär fler uppgifter för landets lärosäten. Regeringen skjuter till 340 miljoner kronor fram till 2019 men lärosäten använder även outnyttjade takbelopp för sina insatser.

Forskningens infrastruktur får allt mindre resurser

Finansiering – Det är svårt att fortsätta vara en ledande forskningsnation utan att satsa på forskningens infrastruktur. Det säger Björn Halleröd på Vetenskaps­rådet, men det finns allt mindre pengar i potten för viktiga forskningsanläggningar.

Balansen mellan utbildning och forskning har ökat

Finansiering Balansen i finansiering mellan utbildning och forskning är ett trendbrott. Det framgår av UKÄ:s årsrapport som släpps i dag. Fler nyheter i rapporten är:
- Högskolan expanderar inte längre.
- De tidsbegränsade anställningarna har blivit färre.
- Fler doktorander anställs.
- För första gången är professorerna lika många som adjunkterna.

Meritokrati är vägen till kvalitet

Debatt ”Vi vill finansiera god forskning och bland våra redskap för att göra det finns inte kvotering, nominering eller könsmässig balans.” Det skriver Kjell Blückert, vd för Ragnars Söderbergs stiftelse, i en kommentar till Universitetslärarens artiklar om jämställdhet hos privata forskningsfinansiärer.

Sju lärosäten deltar i ny satsning på fler lärare

Politik 25 000 kronor i månaden i utbildningsbidrag är det senaste politiska lockbetet för att få fler att vilja bli lärare. Den här gången är målet att fördubbla antalet lektorer i skolan.